FQCE

Benčmarking radionica – HK KRUŠIK, ValjevoREVOLUCIONARNIM SKOKOM  DO POSLOVNE IZVRSNOSTI

HK „Krušik“ Valjevo – dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ 2010. godinu kao  Apsolutni pobednik u kategoriji velikih organizacija, bio je domaćin bemčmarking radionice koja je - u organizaciji Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost  (FQCE), održana 25. maja ove godine na Medvedniku, u planinarskom domu Korporacije. Predstavnike Vojske Srbije, RPK Valjevo, privrednike, pozdravili su mr Jovan Davidović – generalni direktor  „Krušika“ i Vladimir Trajković – predsednik FQCE, a isped Vojske Srbije i Ministarstva odbrane – brigadni general doc. dr Danko Jovanović – načelnik Uprave za logistiku u General štabu VS.

Članovi najvišeg rukovodstva  HK „Krušik“ su predstavili primere dobre prakse Korporacije iz sledećih oblasti:
Strategija i liderstvo – mr Jovan Davidović, generalni direktor; Partnerski odnosi – Milijana Obradović, direktor ekonomsko finansijskog Sektora; Razvoj novih proizvoda i valdacija procesa – priredila Snežana Milovanović, izvršni direktor Sektora za razvoj, a izložio mr Marko Radović, vodeći projektant sistema kvaliteta; Društvena odgovornost – Milan Mihailović, izvršni direktor Sektora za logistiku.

Uvodničar za navedene teme bio je dr Miloš Jelić – predsednik Stručnog saveta FQCE, a o istorijatu implementacije i sertifikacije sistema menadžmenta u „Krušiku“, govorio je Milan Panić – izvršni direktor Sektora kvaliteta i predstavnik rukovodstva za IMS.

JEDINSTVEN U GRUPACIJI ODBRAMBENE INDUSTRIJE

Mr Jovan Davidović je – obraćajući se prisutnima, posebne pozdrave uputio general majoru prof. dr Mirku Kovaču – sadašnjem predsedniku Upravnog odbora „Krušika“ i brigadnom generalu doc. dr Danku Jovanoviću – prethodnom predsedniku UO. Gospodin Davidović je naglasio da su oni svojim angažovanjem, radom i savetima, dali značjan doprinos da „Krušik“ bude jedinstven u grupaciji odbrambene industrije, kako sa dobijenim sertifikatima za sisteme menadžmenta tako i sa osvojenom Nacionalnom nagradom za poslovnu izvrsnost kao Apsolutni pobednik u kategoriji velikih organizacija za 2010. godinu.

Vladimir Trajković – predsednik FQCE je predočio učesnicima radionice, kao jedne od aktivnosti nakon ciklusa takmičenja za Nagradu „Oskar kvaliteta“, razloge za korišćenje nacionalnog modela izvrsnosti kao menadžment alata za unapređenje performansi. Firme koje su već prošle takmičenje za Nagradu treba da nastave sa korišćenjem ovog modela i da prezentacijom svojih primera dobre prakse, budu podsticaj ostalima u okruženju da krenu tim putem u cilju unapređenja svojih performansi. Trajković je pozvao prisutne da se prijave na 17. po redu konkurs za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost – koji je u toku, i naglasio da je to prilika da se porede sa ostalim uspešnim firmama.

TEHNOLOŠKIM RAZVOJEM DO VRHUNSKOG KVALITETA

Brigadni general doc. dr Danko Jovanović se najpre zahvalio predstavnicima FQCE na aktivnostima koje sprovode na primeni nacionalnog modela izvrsnosti, kao važnog projekta od interesa za privredu i namensku industriju.
General Jovanović se osvrnuo na normativno pravni okvir u kome posluju firme koje su u sistemu odbrambene industrije i koji usaglašava država,  navodeći tri bitna faktora za njihovo funkcionisanje: ljudski, tehnološki i ekonomski faktor.
Ovim normativno pravnim okvirom je regulisana standardizacija, ekologija, kontrola kvaliteta, razne procedure, naučnoistraživačaka delatnost...Od velikog je značala Vojna kontrola kvaliteta, koja u zbirci svojih propisa i kartoteci ima deset hiljada standarda i tehničkih propisa.
Govoreći o Nagradi za poslovnu izvrsnost koju je osvojio „Krušik“, general je izrazio nadu da će i drugi odbori za kvalitet, fabrike i ostale zainteresovane strane krenuti ovim ozbiljnim putem edukacije, posebno tamo gde su zajednički proizvodi i gde se mora sarađivati u cilju postizanja kvaliteta, bez obzira na strukturu vlasništva. Specifičnost sistema odbrane zahteva obezbeđenje ambijenta u kome će se firma razvijati, proizvoditi, poslovati pozitivno, servisirati i sebe i druge, posebno u uslovima kada država više nije ta koja treba da obezbedi posao.
Ljudski faktor i edukacija su navedeni kao veoma bitni, posebno kada se radi o rizicima u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, koji se moraju svesti na najmanju moguću meru.
Što se tiče tehnološkog faktora, bez njega se ne može dostići vrhunski kvalitet. Tako, tehnološko uzdizanje „Krušika“ znači tehnološko uzdizanje regije Valjeva i tehnološko uzdizanje nacije. Bez stalnog tehnološkog razvoja, nema napretka.
Gospodin Jovanović se osvrnuo i na veoma bitan ekonomski faktor i probleme zbog deficita i države i fabrika, ali je opet naveo primer „Krušika“ koji je napravio revolucionarni skok: krenuo je od nule, a sada se govori o poslovnoj izvrsnosti kao primenjenom menadžment alatu.
Za određene poslove namenske industrije potrebni su krediti, ali zbog njene specifične proizvodnje na koju izuzetno utiče i uže i šire okruženje, nada je usmerena ka Razvojnoj banci Srbije, koja bi trebala da jednom ozbiljnom kreditnom linijom proprati proizvodnju i omogući da se sačuva poverljiva dokumentacija.  Te tokove treba precizno znati jer bi - po rečima Danka Jovanovića, bilo opasno da se neko sredstvo bezbednosti i namenske industrije nađe u rukama terorista, nekoga ko narušava svetsku i našu bezbednost.
Brigadni general doc. dr Danko Jovanović je svoje obraćanje završio rečima da: rad i razvoj firmi smanjuje budžetski deficit, razvija lokalnu samoupravu i segmente lokalne zajednice, uvodi nove kadrove, stvara bolje uslove za život...Ispred planinarskog doma „Krušika“ na Medvedniku, pre početka radionice:
Milan Panić, mr Jovan Davidović, brigadni general doc.dr Danko Jovanović,
pukovnik Goran Stojanović (načelnik TOC-a)  i mr Marko RadovićRadno predsedništvo na otvaranju benčmarking radionice:
Milan Panić, Vladimir Trajković, dr Miloš Jelić i mr Jovan DavidovićBrigadni general doc. dr Danko Jovanović se obratio prisutnima
ispred Vojske Srbije i Ministarstva
odbrane


Mr Jovan Davidović, generalni direktor „Krušika“, predstavio je učesnicima
radionice Strategiju i Liderstvo Korporacije


Milan Panić: Istorijat sertifikacije u „Krušiku“


Milijana Obradović: Partnerski odnosi


Mr Marko Radović: Razvoj novih proizvoda i validacija procesa


Milan Mihailović: Društvena odgovornost 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow