FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2015

Poštovani čitaoci,

Pred vama je prvi dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2015 Info blok

Menadžment kvalitetom usalgašen sa nacionalnom kulturom
(Mr Milan Ivanović, prof. dr Milan J. Perović)

Novi menadžment standardi:
Izazov i mogućnost kompjuterizacije sistema

(Vladimir Simić)

Nauka o kvalitetu: Interdisciplinarni pristup
(Slavko Arsovski)

Sistemi menadžmenta – Etika – Provjera
(Prof. dr Zdravko Krivokapić, doc. dr Jelena Jovanović, prof. dr Aleksandar Vujović)

Rasipanje (rastur) hrane: Globalni problem ili neiskorišćena prilika?
(Dr Radomir Radovanović)

Uticaj sistema upravljanja kvalitetom na inovacijski potencijal u Bosni i Hercegovini
(Doc. dr Slaviša Moljević, Ranka Gojković)

Pristup informacijama bitan faktor demokracije i kvalitete života
(Anita Zado Bešker, prof. dr. sc. Miroslav Drljača)

Izbor i analiza standarda pogodnih za implementaciju sistema za menadžment zaštitom podataka o ličnosti (PIMS)
(Vanja Kukrika, dr Milan Kukrika)

Obaveze industrije u oblasti industrijskog zagađenja:
Primena IED/IPPC direktive

(Mr Dušan Stokić)

Izmene u sistemu menadžmenta i održavanje njegovog integriteta
(Branislava Milovanov)

IMS i društvena odgovornost organizacija
(Dr Radoslav Raković)

Efektivnost sistema menadžmenta: Zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju laboratorija za ispitivanje/etaloniranje
(Mr Milica Jovčić)

Upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu: Poseban osvrt na zakonske i druge zahteve u skladu sa SRPS OHSAS 18001:2008
(Prof. dr Zoran Punoševac)

ISO 9001:2015:
Da li je došao kraj kupovini gotovih procedura?

(Slavoljub Petrović)

EMAS kao podrška održivom poslovanju
(Mr Dragana Petrović)

Primena ISO 14001 u sektoru malih i mikro preduzeća
(Doc. dr Đorđe Jovanović)

„End-of-waste“ kriterijumi – Kada otpad prestaje da bude otpad?
(Ivan Popović, Dragana Petrović)

Značaj higijenske ispravnosti površina koje dolaze u kontakt sa hranom
(Dr Dragica Đurđević-Milošević, dr Dragana Pešić-Mikulec, dr Dobrila Jakić-Dimić)

Senzorska ocjena kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja
(Ćazim Alković)

Modeli predviđanja kvaliteta obrađene površine
(Prof. dr Zdravko Krivokapić, doc. dr Obrad Spaić, mr Radoslav Vučurević)

Gemba kaizen – Kontinualno unapređenje
(Miroslava Popović, Sanela Maksimović)

Model mjerenja izvrsnosti procesa održavanja procjenom performansi
(Dušan Đurović, Miodrag Bulatović)

Tehnička specifikacija, zahtev za proizvod i kontrola kvaliteta
(Tomislav A. Đorđević, Gordana Tasić, Vladimir Pršić)

Implementacija BSC-a i značaj primene softverskih rešenja za upravljanje u BSC okruženju
(Dr Rada Kučinar, dr Predrag Pravdić)

Uticaj IMS-a na kvalitet usluge ŽPCG AD Podgorica
(Mr Milenko Šaranović)
ISO 9001: projekcija za narednih 25 godina
(Branislava Milovanov)

 

Oskar Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow