FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2015

Poštovani čitaoci,

Pred vama je treći dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2015 Info blok

Kvalitet kao lepoda davanja
(Dr Slavko Arsovski)

Kultura kvaliteta
(Dr Zdravko Krivokapić)

Sa „vlasnikom procesa“ obogaćuje se kultura kvaliteta
(Dr Milan J. Perović, dr Milan Vukčević, mr Srđan Martić)

Unutarnji i vanjski kontekst organizacije
(Dr. sc. Miroslav Drljača, prof. dr sc. Marko Bešker, dr. sc. Josip Čiček)

Sistem menadžmenta performansama na bazi LEAN koncepta
(Jelena Jovanović, Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vujović)

Kontrolisanje ukupnog kvaliteta
(Prof. dr Branko Popović, prof. dr Ljiljana Miletić)

Dileme u primjeni standarda ISO 17020:2012
(Jelena Jovanović, Robert Stajnbah, Zdravko Krivokapić)

Integracija sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015) i sistema zaštite intelektualne svojine
(Vladimir Misailović)

Pregledi prakse kompanija u korišćenju finansijskih pokazatelja u BSC okruženju
(Dr Rada Kučinar, dr Predrag Pravdić)

Model ocjenjivanja uspješnosti građevinskih preduzeća
(Dr Dušan Đurović, prof. dr Miodrag Bulatović)

Primena standarda za procenu i poboljšanje procesa u veoma malim softverskim preduzećima
(Željko Stojanov, Dalibor Dobrilović, Vladimir Brtka)

Sistem integrisanih standarda u ŽPCG AD: Mreža procesa
(Mr Milenko Šaranović)
ISO 9001: projekcija za narednih 25 godina
(Branislava Milovanov)

 

Oskar Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow