FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2015

Poštovani čitaoci,

Pred vama je peti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2015 Info blok

Usklađivanje zakonodavstva i prakse u oblasti
zakonske metrologije u Srbiji sa zakonodavstvom i praksom EU

(Mr Vida Živković, Lucija Dujović)

Koncept kružne ekonomije
(Dr. sc. Miroslav Drljača)

Risk menadžment danas, sa osvrtom na sektor energetike
(Boško Gavović)

Dimenzije kulture i motivacija za rad u Srbiji
(Mr Milan Ivanović)

Liderstvo u novoj verziji standarda ISO 9001:2015
(Dr Slavko Arsovski)

ISO 9001:2015: Neki važni aspekti
(Branislava Milovanov)

ISO 14001:2015: Neki važni aspekti
(Mr Dušan Stokić)

Ocenjivači i eksperti: Nova znanja za nove standarde
(Vladimir Simić, Vladan Čokić, Jovana Petrović)

Značaj kompetencija i stvaranja svesti za usvajanje novih standarda menadžmenta
(Vanja Kukrika, prof. dr Milan Kukrika)

Ocena uspešnosti rada rukovodilaca:
Suštinska promena u verziji standarda ISO 9001:2015

(Slavoljub Petrović)

Menadžment rizicima u organizaciji: Šta ima novo?
(Dr Radoslav Raković)

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u duhu standarda ISO 14001:2015
(Jelena Jovanović, Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vujović)

Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti za potrebe imenovanja
(Radivoje Nikoličić)

Razvoj šeme sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
(Mr Mirjana Stanić, Ljubica Živanić)

Menadžment znanjem u organizaciji: Okvir i trendovi
(Milan Ivanović)

Razvoj inženjeringa, uloga i značaj u savremenim poslovnim sistemima
(Prof. dr Aleksandar J. Vujović, prof. dr Milan J. Perović,
prof. dr Zdravko Krivokapić, doc. dr Jelena Jovanović)

Pomoću BSC okvira do transparentnosti rezultata poslovanja
(Dr Rada Kučinar, dr Predrag Pravdić)

Ocjenjivanje poslovne uspješnosti korišćenjem AHP višektriterijumske metode
(Dušan Đurović, Miodrag Bulatović)

Zadovoljenje korisnika: Merenje, danas i sutra
(Tomislav A. Đorđević)

Sistem menadžmenta inovacijama prema standardima CEN/TS 16555 sa primenom
(Mr Mihajlo Ristić, Ivan Jagodić, Zdravko Ristić, mr Ivan Krstić)

Medicinske ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa,
standardi za akreditaciju i zaštita životne sredine

(Prof. dr Đorđe Jovanović, Olivera Mihailović)
ISO 9001: projekcija za narednih 25 godina
(Branislava Milovanov)

 

Oskar Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow