FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2016

Poštovani čitaoci,

Pred vama je treći dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2016 Info blok

Oblikovanje strategije razvoja metrologije u nestabilnim ekonomskim uslovima:
Primer Direkcije za mere i dragocene metale

(Mr Vida Živković)

Prelazak sa postojeće paradigme kvaliteta na kvalitet života
(Dr Slavko Arsovski)

Family-friendly enterprise sertifikacija, kao sistem za balans između privatnog i poslovnog života
(Boško Gavovoić, Ivan Pribićević)

Izmjene sustava upravljanja kvalitetom koje donosi ISO 9001:2015 u jedinicama lokalne i regionalne samouprave
(Mr. sc. Ivana Čandrlić-Dankoš, Damir Malenica, Ozren Gruičić, Marijana Linić)

Pristup upravljanju rizikom u integrisanom sistemu menadžmenta u skladu sa novim izdanjima standarda ISO 9001 i ISO 14001
(Dr Vitomir T. Miladinović)

Sistemski model sreće
(M. Sc. Tijana Cvetić, prof. dr Oliver Momčilović, prof. dr Gordana Nikolić)

Upravljanje stresom lica za bezbednost i zdravlje na radu
(Prof. dr Vesna Nikolić)

Harmonizacija zakonodavstva Srbije u oblasti pristupa informacijama o životnoj sredini
i participaciji građana u donošenju odluka o životnoj sredini sa pravom Evropske unije i zakonodavne promene

(Ivana Stjelja, Ivana Savić, dr Marko Milenković)

Zahtevi EU o zajedničkim pravilima i normativima za kontrolna tela
(Dr Ljubinka Radosavljević, Slobodan Milošević, Ljiljana Vučković)

Organizacija i upravljanje kvalitetom u malim i srednjim preduzećima
(Dr Vlado Medaković, dr Slaviša Moljević, Srđan Vasković, Ranka Gojković)

Implementacija ISO 9001 kao uslov za upravljanje rizikom u zdravstvenoj ustanovi
(MSc Tatjana Jovović)

Efektivnost i efikasnost za usvojeni cilj IMS-a sa primenom SWOT analize: Praktičan primer
(Mr Marko Radović, pukovnik dr Ivica Marjanović, Milan Matić)
ISO 9001: projekcija za narednih 25 godina
(Branislava Milovanov)

 

Forum Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow