FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2017

Poštovani čitaoci,

Pred vama je prvi dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2017 Info blok

Kultura kvaliteta – Karika koja nedostaje?
(Vladimir Simić)

Preispitivanja (od strane) rukovodstva u sistemima menadžmenta
(Dr Miloš Jelić)

Uticaj menadžmenta procesima na razvoj i primenu procesnog pristupa
(Mirko Minić)

Kvalitet od prakse do nauke, za praksu
(Prof. dr Slavko Arsovski)

Bezbednost hrane u svetu: Aktuelno stanje i aktivnosti za poboljšanja
(Radomir Radovanović)

Od potencijala do kapitala ljudskih resursa u SUK
(Anita Zado Bešker)

Proces učenja u funkciji održivog uspeha organizacije
(Tatjana Nešić)

Menadžment znanjem i standard ISO 9001
(Petar Avdalović, Jelena Jovanović, Aleksandar Vujović, Zdravko Krivokapić)

ISO 20400 – Novi standard za održive nabavke
(Mr Dušan Stokić)

Povratak u budućnost sa IT sigurnošću (ISO/IEC 27001, PCI DSS, OWASP):
Šta možemo naučiti iz prošlosti za sigurniju budućnost

(Dr Andrej Rakar, mr Miha Ozimek)

Standardi ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 godinu dana kasnije
(Branislava Milovanov)

Menadžment rizicima neusklađenosti
(MSc Jovana Petrović, msc Vanja Kukrika, prof. dr Milan Kukrika)

Praktičan primer analize rizika i prilika
(Slavoljub Petrović)

Organizacijsko znanje: Praktični aspekti
(Dr Radoslav Raković)

Autonomno održavanje na liniji nepovratnih boca
(Miloš Zeković)

Primena sistema menadžmenta energijom (EnMS) u Naftnoj industriji Srbije
(Mirjana Vesković)

Primena modela izvrsnosti u Apoteci Niš
(Dr sci. med. Dimitrije Janković, dipl. farm. spec. Tanja Arsić, dipl. ing. el. Jelena Petrović)

Procesni pristup na postrojenju za razlaganje vazduha
(Vojislav Milinković, Dejan Karabašević)

Određivanje optimalne putanje u strategijskoj mapi uslužnih preduzeća
(Dr Predrag Pravdić, dr Rada Kučinar)

Uticaj klimatskih promena na razvoj zelene ekonomije
(Prof. dr Đorđe Jovanović)
ISO 9001: projekcija za narednih 25 godina
(Branislava Milovanov)

 

Oskar Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow