FQCE

Tradicionalna, 26. po redu manifestacija

 

NEDELJA KVALITETA 2017.


Tradicionalna, 26. po redu manifestacija Nedelja kvaliteta u Srbiji, održana je od 1. do 3. marta 2017. godine u Beogradu –Privredna komora Srbije. Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE u saradnji sa PKS i uz podršku Ministarstva privrede  - resornog ministarstva za kvalitet i bezbednost proizvoda, okupila je brojne autore i učesnike iz zemlje i okruženja na ovaj skup koji je otvorio pomoćnik ministra privrede Jovan Petrović. U ime domaćina – Privredne komore Srbije prisutnima se obratio potpredsednik Komore Miroslav Miletić, a u ime FQCE Vladimir Trajković, predsednik Fondacije.


Radno predsedništvo na otvaranju Nedelje kvaliteta 2017:
Vladimir Trajković, dr Miloš Jelić, Vladimir Simić i mr Dušan Stokić


Jovan Petrović: sve u službi privrede...

Pre pozdravnih govora, na skupu je minutom ćutanja odata pošta skoro preminulom mr Miodragu Peroviću, direktoru Instituta za standardizaciju Crne Gore i velikom prijatelju FQCE.

Kao i svake godine do sada, sa Nedeljom kvaliteta počinje konkurs za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost – Oskar kvaliteta 2017, koja će se ove godine povodom Svetskog dana kvaliteta u novembru mesecu dodeliti  23. put na nacionalnom i peti put na regionalnom nivou. Poziv na konkurs prisutnima je uputio predsednik FQCE Vladimir Trajković, koji je u ime organizatora pozdravio skup.

LIDERSTVO – POSVEĆENOST - SARADNJA

Gospodin Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije, obratio se učesnicima Nedelje kvaliteta 2017. u ime domaćina, govoreći najpre o kulturi kvaliteta čiji su osnovni faktori:  Liderstvo rukovodstva; Kredibilitet poruka; Mreža ravnopravnih saradnika; Vlasnički odnos po pitanjima kvaliteta.


Miroslav Miletić: osnovni faktori kulture kvaliteta i kulturni identitet PKS

Razmatrajući sadržaj svakog od ovih faktora, Miletić zaključuje:


 • Konkretne akcije koje su potrebne da se dostigne organizacioni pomak zasnovan na pravilima kvaliteta, do istinske kulture kvaliteta, razlikovaće se od organizacije do organizacije;
 • Menadžeri moraju da donesu odluke da se na kulturu kvaliteta ne može prisiljavati;
 • Kultura kvaliteta zahteva od zaposlenih da primene veštine i donesu odluke u krajnje nejasnim, ali kritičnim oblastima, vodeći ih ka dubljem razmišljanju o rizicima i isplativosti njihovih postupaka;
 • U okruženju u kome tolerancija na korisnika usluga na probleme kvaliteta opada, zaposleni koji prigrle kvalitet kao osnovnu vrednost u velikoj su komparativnoj prednosti;
 • Zastupanje i zaštita interesa članova komore na nacionalnom nivou;
 • Pozicioniranje komore u sistemu dualnog obrazovanja i jačanje uloge u edukaciji privrede;
 • Podizanje kapaciteta i jačanje uloge komore u svim procesima transformacije i digitalizacije srpske privrede;
 • Dalja modernizacija jedinstvenog komorskg sistema u cilju inoviranja postojećih i razvoja novih komorskih usluga;
 • Jačanje međunarodne saradnje radi unapređenja internacionalizacije poslovanja i podrške izvozu.
Na kraju svog izlaganja, gospodin Miroslav Miletić je naveo cilj Programa KULTURE IDENTITETA PKS: Uspostaviti zajednički identitet; Posvećenost menadžmenta i zaposlenih strategiji i organizaciji; Promena kulture – kultura promena; Pozitivna energija – otvoreni (blistavi) um; Horizontalna i vertikalna  komunikacija; Orijentacija ka budućnosti; Liderstvo – posvećenost – saradnja.


PODIZANJE KOMPETENTNOSTI I ZAJEDNIŠTVA NA PLANU KVALITETA

Prof. dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, pozvao je prisutne na širenje infrastrukture kvaliteta po regionima, što bi doprinelo njenom jačanju i u državi. 
On je poželeo srećan rad 26. po redu Nedelji kvaliteta u Srbiji i pozvao na naučnostručni skup: Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, koji će se održati novembra meseca 2017. na Kopaoniku.


Prof. dr Zoran Punoševac: zalaganje za širenje infrastrukture kvaliteta po regionima

Anita Zado Bešker, potpredsednica Hrvatskog društva menadžera kvalitete (HDMK), prenela je pozdrave dr Miroslava Drljače, predsednika HDMK i Tihomira Babića predsednika Hrvatskog društva za kvalitetu. Ona je izrazila svoje zadovoljstvo dolaskom na skupove FQCE rečima: Bez obzira na teoriju i praksu koja se dešava već dvadeset i nešto godina iz oblasti ISO, ovo je najvrijednije - naše okupljanje i naša razmjena iskustava, i samo time možemo podići i našu kompetentnost i zajedništvo, što bi nam trebao biti svima cilj.


Anita Zado Bešker: naše okupljanje je najvrednije za razmenu iskustava...

Prof. dr Zdravko Krivokapić, Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, pozdravio je skup:
“U svoje lično ime i svekolike Crne Gore, jer kvalitet nije nešto što razdvaja, nego što spaja i ja se nadam da će to u dogledno vrijeme da bude vidljivo na ovim našim prostorima.  Na ovu izuzetnu konferenciju danas dolazim sa jednim teškim osjećajem, jer sam u poslednjih 15 godina ovdje uvijek bio zajedno sa jednim izuzetnim čovjekom, a to je Mijo Perović, koji nama sigurno sada, sa nekih drugih prostora, želi sve najbolje. On je svojim otvorenim srcem, prijatnim pristupom i nadasve čovjekoljubivim odnosom ulivao u kvalitet sve ono što može, a to je sebe samoga. Zato i želim da se ovoga puta još jednom podsjetimo na tog čovjeka, koji je mlad, relativno mlad, otišao pun snage i mogao je mnogo što šta da pruži”. 


Prof. dr Zdravko Krivokapić: kvalitet je ono što nas spaja na ovim našim prostorima

U ime Direkcije za mere i dragocene metale i svoje lično ime, učesnike Nedelje kvaliteta 2017. pozdravio je v.d. direktor ove institucije Čedomir Belić.


Ranko Nikolić: akreditaciona tela su primer dobre saradnje u regionu

Obraćajući se prisutnima, Ranko Nikolić, direktor Akreditacionog tijela Crne Gore se osvrnuo na izvanrednu saradnju AT CG sa akreditacionim telima iz regiona, razmenom znanja, ocenjivača, učešćem u zajedničkim projektima. On je iskazao uverenje da je tako i sa ostalim institucijama infrastrukture kvaliteta, što bi moglo da posluži kao primer za sve ostale branše i za politiku u čitavom regionu.

LIDERSTVO – NAJVAŽNIJI KRITERIJUM MODELA IZVRSNOSTI

Prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktor Akreditacionog tela Srbije, preneo je pozdrave učesnicima skupa i podršku organizatoru od strane zaposlenih, eksperata i ocenjivača, saradnika, klijenata, kao i tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS.


Prof. dr Aco Janićijević: podrška privredi uz neophodnu saradnju svih elemenata infrastrukture kvaliteta

Moto ključne teme, koja je dominirala na Svetskom ekonomskom forumu (Davos, 17-20. januar 2017), bio je: Odgovorno liderstvo, što je prof. Janićijevića inspirisalo da citira deo teksta kojim se organizator Nedelje kvaliteta 2017. obratio u pozivu učesnicima, koji se takođe odnosi na liderstvo: ”Liderstvo je prvi i najvažniji kriterijum svih, pa i FQCE, modela izvrsnosti. Takođe, u standardu ISO 9001:2015 liderstvo konačno zauzima vodeću ulogu i odgovornost za uspešno planiranje i funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom. Taj cilj poslovne izvrsnosti se postiže, pre svega, poboljšanjem organizacionih performansi, resursa i procesa. Rezultati koji se tom prilikom ostvaruju trebalo bi da su logičan ishod svih tih poboljšanja”.

Prof. Janićijević je posebno naglasio da se ova poboljšanja u praksi postižu uz velike napore svih zaposlenih, a posebno top menadžmenta, što zahteva najpre dobro postavljenu misiju i viziju i strateške i operativne ciljeve organizacije.

Nalazeći inspiraciju u navedenom tekstu, on je naglasio “da svako ko se u njemu prepozna ima pravo da u njemu doživi satisfakciju za uloženu energiju i sve mentalne i fizičke napore i snagu da napravi kvalitetan rezultat i dostigne i ostvari postavljene ciljeve za opšte dobro”.

Što se tiče Akreditacionog tela Srbije, direktor je skrenuo pažnju na aktivnosti koje predstoje  u septembru ove godine, kada sledi kolegijalno ocenjivanje ATS od strane Evropske kooperacije za akreditaciju, što podrazumeva temeljito preispitivanje poslovanja u svim segmentima, čemu se ovih meseci posvećuje posebna pažnja.

Pored isticanja značaja održavanja sistema akreditacije u postignutim okvirima, prof. dr Aco Janićijević je ukazao na neophodnu saradnju svih elemenata infrastrukture kvaliteta radi ostvarivanja značajne uloge koju ona ima u podršci privredi i konkurentnosti naših proizvoda i usluga.


Direktori akreditacionih tela na Nedelji kvaliteta 2017:
Ranko Nikolić, Crna Gora; Željko Medak, Bosna i Hercegovina; Dr Trpe Ristoski, Makedonija;
Prof. dr Aco Janićijević, Srbija i predsednik Programskog odbora FQCE, dr Miloš Jelić

Sa direktorom ATS, na Nedelji kvaliteta 2017. bili su i direktori akreditacionih tela Crne Gore, Makedonije i BiH, koji su pored radne posete Akreditacionom telu Srbije, učestvovali  i na ovoj manifestaciji.


ISS - USPEŠNOM SARADNJOM DO ZADOVOLJNIH KORISNIKA

Tatjana Bojanić, v.d. direktor Instituta za standardizaciju Srbije, pozdravila je prisutne pozivajući ih da dođu u Institut radi nastavka uspešne saradnje, sada i sa posebnim povodom: „ Institut je od 1. januara 2017. postao punopravni član evropskih organizacija CEN i CENELEC. To je rezultat jednog dugog i mukotrpnog, ozbiljnog procesa, u koji ste svi vi bili uključeni - kao saradnici, članovi naših komisija za standarde, kao podrška, a moram da kažem da nas je Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost sve ove godine pratila  i, između ostalog, bila nam dragocen saradnik i podrška”.


Tatjana Bojanić: razlog za još uspešniju saradnju sa ISS – članstvo Instituta u CEN i CENELEC

Što se tiče daljih planova Instituta za standardizaciju Srbije, gospođa Bojanić je ukazala na to da je Institut u prethodnih nekoliko meseci nastojao da bude user friendly, pa je uveo e-shop – elektronsku kupovinu standarda. Pored toga, omogućena je nabavka i tematskih elektronskih zbirki standarda pod izuzetno povoljnim cenama. Nastaviće se sprovođenje seminara po regionima, kao i druge aktivnosti koje zainteresovani budu sugerisali.

Na kraju svog obraćanja, Tatjana Bojanić  je iskazala žaljenje zbog gubitka gospodina Miodraga Perovića, koji će svima puno nedostajati, čija je podrška bila prijateljska i bratska. 


GODINA BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Jovan Petrović, pomoćnik ministra privrede, uputio je pozdrave prisutnima u ime ministra Gorana Kneževića i u svoje lično ime. On je podržao ovaj skup kao stimulans uvođenju standarda kvaliteta u poslovanje, što doprinosi razvoju konkurentnosti naše privrede. 

Govoreći o planovima Ministarstva privrede u 2017. godini, Petrović je najpre izvestio o promeni naziva Sektora za infrastrukturu kvaliteta u Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda -  pojam koji je – kako je rekao, nešto bliži privredi. Menja se i Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode, usklađuje se sa najboljom praksom, kao i podzakonska akta – sve u službi privrede.

Otvaranje pregovaračkog Poglavlja 1 - Sloboda kretanja roba, uz neke sitne korekcije na primedbe od strane Evropske komisije na naše akcione planove i strategije, očekujemo početkom jeseni. To je izuzetno bitno ne samo za integraciju Republike Srbije u EU, nego uopšte za poslovanje svih firmi koje dolaze na naše tržište.

Veoma bitna akcija za ovu godinu, koju će proglasiti gospodin Goran Knežević, ministar privrede, je: Godina bezbednosti proizvoda. To se odnosi na neprehrambene proizvode, prvenstveno iz domena pregovaračke grupe 1. Želimo da naši građani budu bezbedni, da kupuju bezbedne proizvode na tržištu Republike Srbije – rekao je pomoćnik ministra Jovan Petrović, otvarajući Nedelju kvaliteta 2017.


Privredna komora Srbije: pred otvaranje Nedelje kvaliteta 2017.


PRAKTIČNA PRIMENA MODELA IZVRSNOSTI - PRIMERI USPEŠNIH

Uvodna tema Nedelje kvaliteta 2017.  bila je: Kultura kvliteta – karika koja nedostaje, našeg eksperta Vladimira Simića; Dr Miloš Jelić je govorio o Preispitivanju (od strane) rukovodstva u sistemu menadžmenta, a Kvalitet od prakse do nauke za praksu, izložio je prof. dr Slavko Arsovski. Novi standard za održive nabavke – ISO 20400 predstavio je mr Dušan Stokić, dok je Bezbednost hrane u svetu – aktuelno stanje i aktivnosti za poboljšanja bila tema prof.dr Radomira Radovanovića

Dosta rasprave izazvao je prikaz direktora TMS CEE d.o.o. Boška Gavovića: Sistem menadžmenta danas, koji se odnosio na crnu, sivu i belu zonu u kojima se nalaze firme u zavisnosti od načina i motiva za sticanje sertifikata. O Važnosti kapitala u ljudskim resursima govorila je gošća iz Zagreba Anita Zado Bešker.

Dosta tema je i ovog puta bilo posvećeno novim standardima ISO 9001 i ISO 14001, rizicima, procesnom pristupu…

Posebne pohvale učesnika savetovanja dobio je blok posvećen praktičnim primerima organizacija – Apsolutnih pobednika na takmičenju za “Oskar kvaliteta”,  čiji su predstavnici izložili iskustva na primeni modela izvrsnosti u sopstvenoj sredini: Dr Radoslav Raković, EP Entel (Organizacijsko znanje – praktični aspekti); Miloš Zeković, Carlsberg Srbija (Autonomno održavanje na liniji nepovratnih boca); Mirjana Vesković, NIS a.d. (Primena menadžmenta energijom u Naftnoj industriji Srbije); Dr sci. med. Dimitrije Janković, Apoteka Niš (Primena modela izvrsnosti u Apoteci Niš); Vojislav Milinković, Messer Tehnogas a.d. (Procesni pristup na postrojenju za razlaganje vazduha). 


Mr Milan Ivanović, dr Miloš Jelić i dr Radoslav Raković, na okruglom stolu

Okrugli sto na temu: Organizacioni preduslovi za efektivnu primenu novog standarda ISO 9001:2015, čiji je moderator bio dr Miloš Jelić, održan je sa uvodnim izlaganjima mr Milana Ivanovića i dr Radoslava Rakovića.


Bohata Marta, Vladimir Trajković i Šandor Tibor – direktor CERTOPA, prilikom uručenja Zahvalnice
Fondaciji za kulturu kvaliteta i izvrsnost od CERTOP INTERNATIONAL HOLDINGA Budimpešta,
kao vernom i pouzdanom partneru za izuzetan doprinos jačanju tržišne pozicije CERTOPA u Srbiji

 

Forum Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow