FQCE

Šesta sednica Programskog odbora FQCE


DALJE PRIBLIŽAVANJE EFQM MODELU IZVRSNOSTI

Šesta redovna sednica Programskog odbora Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, održana je 5. aprila 2017. godine u „Energoprojektu“ na Novom Beogradu. Sednicu je vodio predsednik Programskog odbora Mladen Simović – direktor Energoprojekt Entela, a izveštaje i predloge po tačkama Dnevnog reda, podneo je  Vladimir Trajković – predsednik FQCE. U radu sednice redovno učestvuje dr Miloš Jelić – predsednik Stručnog saveta Fondacije.


Mladen Simović: raditi na sebi, uz pažljivo korišćenje iskustva Evrope

Na sednici je podnet Izveštaj o realizaciji Plana aktivnosti  FQCE za prethodni period april 2016 – mart 2017); Usvojen Plan aktivnosti  za period april 2017 – mart 2018. godine;  Plan aktivnosti Kluba partnerskih organizacija za naredni period i članarina partnerskih organizacija FQCE za 2017. godinu.


IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA AKTIVNOSTI ZA PRETHODNI PERIOD

Plan aktivnosti u prethodnom jednogodišnjem periodu realizovan  je po predviđenom programu.

Benčmarking radionice dobitnika nagrada za poslovnu izvrsnost

Održana je benčmarking radionica u Vojnotehničkom institutu – dobitniku “Oskar kvaliteta” za 2016 – Apsolutni pobednik, za predstavnike Kluba FQCE i goste po pozivu VTI.Sproveden je konkurs za Nagradu za poslovnu izvrsnost – “Oskar kvaliteta” za 2016. godinu.

Radionica je održana 14. aprila 2016. godine u Upravnoj zgradi Vojno tehničkog instituta u Beogradu,  a VTI se predstavio kroz primere dobre prakse u kriterijumu 5. modela nagrade „Oskar kvaliteta“: Procesi, proizvodi i usluge. Institut je predstavio direktor, pukovnik doc. dr Zoran Rajić. O značaju ovog kriterijuma i rezultatima na ocenjivanju za nagradu „Oskar kvaliteta“ govorio je prof. dr Nikola Vujanović, vođa ocenjivačkog tima nagrade. Učesnici skupa su potom obišli najznačajnije objekte VTI-a, a posebno su bili impresionirani obilaskom aerotunela.

Benčmarking radionica – primer dobre prakse održana je i u Apoteci Niš, 15. septembra 2016.  u hotelu „Tami Residence“ u Nišu.

Put uspeha ka poslovnoj izvrsnosti, liderstvo i strategiju, predstavio je dr sci. med. Dimitrije Janković, direktor Apoteke Niš. Nove verzije standarda ISO 9001:2015 i 14001:2015 usklađene sa modelom nagrade „Oskar kvaliteta“ prezentovala je Jelena Petrović, menadžer kvaliteta, dok je o ljudskim resursima i rezultatima kod korisnika prezentaciju imala Tanja Arsić, pomoćnik direktora za farmaceutsku delatnost.

Uvodničar u ime FQCE i ovog puta je prof. dr Nikola Vujanović, član Stručnog saveta FQCE i ocenjivač za nagradu.

Inovacije u prikazivanju rezultatskih kriterijuma FQCE modela izvrsnosti

U sklopu aktivnosti Kluba partnerskih organizacija održan je 21. aprila Kurs obuke za inovirano prikazivanje rezultatskih kriterijuma FQCE modela izvrsnosti. Ovaj inovirani pristup je najavljen kao glavni sadržaj aktivnosti Kluba partnerskih organizacija FQCE za 2016. godinu. Interesovanje članica za ovaj sadržaj je bilo veliko i pred ekspertima FQCE je postavljen ozbiljan zadatak da ispune očekivanja učesnika ovog kursa. Kao što se i očekivalo, članovi Stručnog saveta FQCE: Tatjana Nešić i Mirko Minić, na čelu sa predsednikom Saveta dr Milošem Jelićem, u potpunosti su ispunili očekivanja ovog edukativnog skupa.

Nakon kursa obuke usledila je benčmarking radionica na kojoj su prezentovani primeri dobre prakse četiri uspešne organizacije – apsolutnih pobednika u svojim kategorijama na prethodnim takmičenjima za nagradu „Oskar kvaliteta“: Kriterijum (6) Rezultati kod korisnika prezentovao je Čedomir Radovanović, rukovodilac za kvalitet Doma zdravlja Bijeljina; Kriterijum (7) Rezultati kod zaposlenih prezentovala - mr Sanja Jović, direktor Centra za kvalitet Apoteke Beograd; Kriterijum (8) Rezultati kod društvene zajednice - Slobodan Šekarić, glavni inženjer upravljanja kvalitetom Prvog partizana iz Užica i Kruterijum (9) Poslovni rezultati, prezentovao je dr Radoslav Raković, rukovodilac Službe IMS Energoprojekt Entel-a.

Prezentacije dobre prakse gore pomenutih organizacija pripremljene su uz savetodavno učešće eksperata FQCE: dr Miloša Jelića, Tatjane Nešić i Mirka Minića.

Učesnici ove benčmarking radionice su u svojim diskusijama izrazili veliko zadovoljstvo uvođenjem ovih inovacija u prikazivanju rezultatskih kriterijuma nagrade „Oskar kvaliteta“ ističući da će „novi pristup“ biti od značajne koristi pri praćenju rezultata rada i poslovanja u svakodnevnim aktivnostima u organizaciji.

U sklopu redovnih aktivnosti FQCE, održan je 29. i 30. juna u Beogradu Kurs obuke za samoocenjivanje, namenjen kako takmičarima za nagradu „Oskar kvaliteta“ tako i onima koji žele da provere  stanje u svojoj organizaciji koristeći FQCE model poslovne izvrsnosti.

Značajne manifestacije u saradnji sa PKS i uz podršku Ministarstva privrede

Manifestacija Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti 2016. održana je od 15. do 17. novembra 2016. godine u Privrednoj komori Srbije.

Dvodnevno savetovanje pod nazivom: „Kvalitetom u svet“ okupilo je preko 200 učesnika. Izložene su aktuelne teme iz oblasti menadžmenta kvalitetom i poslovne izvrsnosti.

Na Centralnoj manifestaciji 17. novembra, u velikoj sali Privredne komore Srbije, uz prigodnu svečanost, uručene su nagrade za poslovnu izvrsnost za 2016. godinu u tri kategorije: 1) Realni sektor, 2) Javni sektor i 3. Organizacije van teritorije Republike Srbije.

Članovi ocenjivačkih timova i Žirija su obavili svoj deo posla bez ikakvih primedbi od strane predstavnka firmi koje su učestvovale na konkursu.

Dobitnici nagrada u Kategoriji organizacija iz realnog sektora su bili: MESSER TEHNOGAS AD, Beograd –  Apsolutni pobednik; EATON ELECTRIC DOO, Sremska Mitrovica – za oblasti Strategija, Ljudski resursi i Partnerstvo i resursi; PPT NAMENSKA AD, Trstenik – za oblast Poslovni rezultati; D&N SANI DOO, Lapovo – za oblast Strategija; ENERGOTEHNIKA – JUŽNA BAČKA DOO, Novi Sad – za oblast Partnerstvo i resursi.

Dobitnici nagrada u Kategoriji organizacija iz javnog sektora: APOTEKA NIŠ – Apsolutni pobednik; NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO „NOVI SAD“ – za oblasti Liderstvo, Partnerstvo i resursi i Procesi, proizvodi i usluge; AERODROM „NIKOLA TESLA“, Beograd – za oblasti Partnerstvo i resursi i Poslovni rezultati.

U Kategoriji organizacija van teritorije Republike Srbije, nagrade su dobili: CALIMS – Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, Podgorica – Apsolutni pobednik; TMD DOMMERS LIGHTING DOO, Gradačac – za oblast Liderstvo.

Pokrovitelj ove manifestacije bilo je Ministarstvo privrede, a domaćin Privredna komora Srbije.

U Beogradu je od 1. do 3. marta 2017. godine održana tradicionalna 26. po redu Nedelja kvaliteta u Srbiji u organizaciji FQCE, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede kao resornog ministarstva za infrastrukturu kvaliteta.  Pored brojnih autora i gostiju, treba istaknuti i prisustvo brojnih predstavnika institucija i asocijacija koje se bave problematikom kvaliteta. Manifestaciju je otvorio pozdravnim obraćanjem Jovan Petrović, pomoćnik ministra privrede.

Na Nedelji kvaliteta brojni autori iz zemlje i okruženja prezentirali su najaktuelnije teme iz oblasti kvaliteta i poslovne izvrsnosti. Dominirale su teme koje su se odnosile na novu verziju standarda ISO 9001 iz 2015. godine. Posebnu pažnju su privukli primeri iz prakse uspešnih organizacija – dobitnika Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost u prethodnom periodu (EP Entel, Carlsberg Srbija, NIS a.d., Apoteka Niš; Messer Tehnogas a.d.

Manifestacija je zaključena okruglim stolom na istu temu: “Organizacioni preduslovi za efektivnu primenu novog Standarda ISO 9001:2015”.Sednica Programskog odbora FQCE u sali EnergoprojektaPLAN AKTIVNOSTI FQCE ZA APRIL 2017 – MART 2018.

Plan aktivnosti za period april 2017 – mart 2018. godine, sadrži uobičajeni program koji će biti realizovan u saradnji sa ekspertima za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost, pre svega iz sastava stručnog saveta FQCE:

 • Konkurs za dodelu Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost ”Oskar kvaliteta” za 2017. godinu;
 • Kurs obuke za samoocenjivanje po FQCE modelu izvrsnosti;
 • Aktivnosti Kluba partnerskih organizacija FQCE;
 • FORUM KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI 2017;
 • Učešće na međunarodnim i domaćim konferencijama i forumima;
 • NEDELJA KVALITETA  2018.
Iz Plana FQCE za naredni period, posebno izdvajamo glavnu aktivnost Kluba partnerskih organizacija Fondacije, kojom će se nastaviti sa primenom inoviranog prikazivanja FQCE modela izvrsnosti, sada prvih pet kriterijuma (omogućitelja): 1. Liderstvo, 2. Strategija, 3. Ljudski resursi, 4. Partnerstvo i resursi i 5. Procesi, prouzvodi i usluge.

Kao i prethodne godine, kada se ovaj pristup odnosio na rezultatske kriterijume, najpre će biti održan Kurs za primenu inoviranog prikazivanja kriterijuma omogućitelja FQCE modela izvrsnosti, a zatim benčmarking radionica za koju bi izabrane članice Kluba partnerskih organizacija pripremile primere svoje dobre prakse, uz asistenciju ekspertskog tima Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost.

O primeni inoviranog pristupa prikazivanja kriterijuma FQCE modela izvrsnosti govorila je Sanja Jović, direktor kvaliteta Apoteke Beograd, učesnik u  prošlogodišnjoj radionici, za koju su benefiti od ovog angažovanja:  unapređenje sopstvene organizacije i zadovoljstvo urađenim poslom.

Ovim inoviranim pristupom naša nagrada će se još više približiti Evropskoj nagradi za poslovnu izvrsnost jer – kako je rekao predsednik Stručnog saveta FQCE dr Miloš Jelić: „važno je da postoje mehanizmi da bi se ostvarili rezultati, na način i kroz pristup kao u EU“.

Gospodin Mladen Simović, predsednik Programskog odbora Fondacije je naglasio da radeći na sebi, treba pažljivo koristiti iskustva Evrope i uspostavljati kriterijume za približavanje.

Što se tiče „Oskara  kvaliteta“, Simović je rekao da ne postoji kvalitetniji i jevtiniji način za unapređenje organizacije, pa treba motivisati uspešne firme da primenjuju Nacionalni model poslovne izvrsnosti. 


 

Nedelja Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow