FQCE

Novi pristup prikazivanja omogućitelja FQCE modela izvrsnosti


DALJE UNAPREĐENJE NACIONALNOG MODELA POSLOVNE IZVRSNOSTI

Kurs inoviranog pristupa za prikazivanje kriterijuma omogućitelja FQCE modela izvrsnosti, održan je za članice Kluba partnerskih organizacija Fondacije 20. aprila 2017. godine u Energoprojektu na Novom Beogradu.


Učesnici kursa su s pažnjom pratili novi pristup prikazivanja kriterijuma FQCE modela izvrsnosti

Ovaj kurs i druge aktivnosti iz programa FQCE - kako je rekao predsednik Fondacije Vladimir Trajković, podsticaj je za članice Kluba partnerskih organizacija da permanentno koriste model poslovne izvrsnosti.

Predavači na kursu su bili članovi Stručnog saveta FQCE: dr Miloš Jelić (predsednik), Tatjana Nešić i Mirko Minić.

Cilj ovog kursa je bio primena RADAR pristupa na prvih pet kriterijuma Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost “Oskar kvaliteta” – kriterijume omogućitelja, odnosno određenih potkriterijuma iz: 1. Lidersta; 2.Strategije; 3. Ljudskih resursa; 4. Partnerstva i resursa i 5. Procesa, proizvoda i usluga.

Podsećamo da je u okviru prošlogodišnjeg  plana aktivnosti Kluba partnerskih organizacija FQCE, sproveden novi pristup prikazivanja rezultatskih kriterijuma  nagrade (6. Rezultati kod korisnika; 7. Rezultati kod ljudskih resursa; Rezultati kod društvene zajednice i  9. Poslovni  rezultati), tako da će se  sada doslednije i  transparentnije prikazivati  i mogućnosti  za ostvarivanje određenih rezultata poslovanja i rezultati po FQCE modelu poslovne izvrsnosti.


Pored RADAR-a, tema Tatjane Nešić bili su Ljudski resursi

Uvod u RADAR (pristup, sprovođenje, ocenjivanje, unapređenje), dala je Tatjana Nešić, upoređujući ga sa PDCA ciklusom. Ona je kasnije na inovirani način kroz primere prikazala potkriterijime kriterijuma 3. Ljudski resursi:  3.1. Planovi podržavaju strategiju organizacije u oblasti ljudskih resursa i 3.2. Razvoj znanja i sposobnosti.

Dr Miloš Jelić je za temu imao potkriterijum iz 1. Liderstva - 1.3. Lideri pokreću, prate i preispituju sistem menadžmenta i učinka organizacije i 2. Strategije – 2.1. Zasnovanost strategija na potrebama zainteresovanih strana i očekivanjima okruženja.


Izlaganje Mirka Minića izazvalo je zanimljivu diskisiju, posebno u delu odnosa sa korisnicima

Mirko Minić je prikazao novi način kod prikazivanja  kriterijuma 4. Partnerstva i resursa – 4.1. Odnosi sa partnerima i isporučiocima obezbeđivanjem održive koristi za organizaciju i 5. Procesi , proizvodi i usluge – 5.5. Upravljanje i unapređenje odnosa sa korisnicima.

Nakon ovog kursa, slede primeri dobre prakse primenom novog pristupa za prikazivanje kriterijuma omogućitelja, koji će biti predstavljeni 25. maja 2017. godine u Energoprojektu od strane izabranih organizacija, dobitnika najviših priznamnja na konkursu za “Oskar kvaliteta” – apsolutnih pobednika u svojim kategorijama.

 

Nedelja Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow