FQCE

Kurs za samoocenjivanje


PRIKAZIVANJE KRITERIJUMA IZVRSNOSTI RADAR METODOM

Kurs  za samoocenjivanje u organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost, održan je 29. i 30. juna 2017. godine u Energoprojektu na Novom Beogradu.  Ovogodišnji kurs je inoviran novim RADAR pristupom prikazivanja kriterijuma po FQCE modelu poslovne izvrsnosti, odnosno Nagrade “Oskar kvaliteta”.

Uvod u Kurs je bila tema Vladimira Trajkovića, predsednika FQCE, dok su novi pristup prikazivanja kriterijuma obrazlagali: dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta Fondacije i ocenjivač za nagradu, Tatjana Nešić i Mirko Minić – članovi Saveta i ocenjivači za “Oskar kvaliteta”.

Govoreći u uvodnom izlaganju o RADAR logici ili RADAR metodu, gospodin Trajković je naglasio da je to motor FQCE modela izvrsnosti, kao što je PDCA ciklus motor svih ISO upravljačkih standarda, odnosno glavni alat pomoću koga se sprovodi u život provera svih performansi u sistemu jedne organizacije.

Na našim kursevima obuke za primenu FQCE modela izvrsnosti metodom samoocenjivanja direktno je tumačena primena kriterijima Modela (Nagrade “Oskar kvaliteta”), bez posebnog tumačenja Koncepta izvrsnosti i RADAR pristupa.

Ovom prilikom je odlučeno da se RADAR metod prezentira eksplicitno, kako bi polaznici kursa shvatili njegovu strukturu i mehanizme primene i kroz praktične primere prikazali kako bi on trebalo da funkcioniše u praktičnoj primeni. RADAR pristup je i do sada bio prisutan u primeni, ali je za većinu bio nevidljiv.

Osnova novog pristupa prikazivanja kriterijuma Nagrade je primena RADAR metode za kriterijume omogućitelja: pristup, sprovođenje, ocenjivanje i unapređenje. Rezultatski kriterijumi se prate tabelarno, a osnovni sadržaj čini: svrha, segmentacija, trend, ostvarenje cilja, poređenje sa benčmarkom i izvor/podloga.


Učesnici Kursa su s pažnjom pratili izlaganje dr Miloša Jelića

Dr Miloš Jelić je najpre predstavio RADAR pristup, a zatim primenu inoviranog prikazivanja kriterijuma omogućitelja FQCE modela izvrsnosti na primeru  1. Liderstva i 2. Strategije, a kod rezultatskih kriterijuma -  8. Rezultata kod društvene zajednice.

Mirko Minić je kao omogućitelje tumačio kriterijume 4. Partnerstvo i resursi i 5. Procesi, proizvodi i usluge, a kod rezultata – 6. Rezultate kod korisnika.

Tatjana Nešić je predstavila preostali kriterijum omogućitelja – 3. Ljudski resursi, a zatim rezultatske kriterijume – 7. Rezultati kod zaposlenih i 9. Poslovni rezultati.

Novim pristupom je omogućeno jednostavnije sagledavanje stanja u organizaciji prilikom samoocenjivanja, a u slučaju takmičenja za „Oskar kvaliteta“, olakšana je popuna Upitnika/Prijave za nagradu, o čemu su se pozitivno izjasnili i učesnici Kursa.

Ovogodišnji Kurs za samoocenjivanje završili su:

- Anita Roso i Irena Vidović Delić , ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HNZ/K, Mostar, BiH;
- Jelena Dojčin i Marija Savićević, INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE – ISS, Beograd;
- Aleksandar Rosić i Jelena Vasić, AD ELEKTROMREŽA SRBIJE, Beograd;
Sašenka Mirković, INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE, Sremska Kamenica;
- Aleksandra Heleta Milošević i Marija Kanjuh, JP PUTEVI SRBIJE, Beograd;
- Ivan Kudinov, NIS AD NOVI SAD, Novi Beograd;
- Dr Sara Savić, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad;
- Irena Gavrić i Predrag Biočanin, EP HIDROINŽENJERING, Novi Beograd.


Anita Roso i Irena Vidović Delić, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HNZ/K, Mostar, BiH


Marija Savićević i Jelena Dojčin, INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE – ISS, Beograd


Jelena Vasić i Aleksandar Rosić, AD ELEKTROMREŽA SRBIJE, Beograd


Sašenka Mirković, INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE, Sremska Kamenica
i dr Sara Savić, NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO Novi Sad


Predrag Biočanin i Irena Gavrić, EP HIDROINŽENJERING, Novi Beograd

 

Nedelja Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow