FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 7-8/2017

Poštovani čitaoci,

Pred vama je četvrti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 7-8/2017 Info blok

Sistem menadžmenta protiv podmićivanja: ISO 37001
(Prof. dr Zdravko Krivokapić, prof. dr Jelena Jovanović)

Kvalitet i reciklaža ELV u strategiji četvrte industrijske revolucije
(Slavko Arsovski, Tijana Cvetić, Ivan Milošević, Miroslav Vulić, Aleksandar Tomović)

Industrijski distrikt: Značaj nauke i tehnologije u kvalitetu života lokalne zajednice
(Jovan Milivojević, dr Miloš Petronijević, Tijana Cvetić, Ivan Savović)

Psihološke osnove uspeha savremenih organizacija
(Snežana Živković, Milanko Čabarkapa, Tatjana Ivanova)

Mogući pristup unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu
(Prof. dr Zoran Punoševac, Miloš Punoševac)

Zdrava radna mjesta – Jedan od preduslova za efikasan rad laboratorija
(Milena Vuković)

Kontrola kvaliteta konditorskih proizvoda
(Mirjana Jokanović, Nikolina Miletić, Tanja Glogovac)

Menadžment kvalitetom i bezbednosti u drumskom transportu
(Dragan Rajković, Saša Vasiljević, Slaviša Moljević, Milosav Đorđević, Ranka Gojković)

Poboljšanje kvalitete usluga učenja
(Sanja Peterlić, Sanja Jozepović)

Modeliranje sistema procesa i kvaliteta pomoću BSC softvera
(Dr Rada Kučinar, dr Predrag Pravdić, mr Snežana Gavrilović, mr Ivan Terzić)

Upravljanje rizicima – Jedan od temelja za poslovno odlučivanje
(Dr. sc. Zdenko Adelsberger)

Bavljenje rizicima i prilikama u praksi i sticanje uverenja proveravača
(Slobodan Šekarić)

Integrisani sistemi menadžmenta za unapređenje poslovnih procesa u lukama
(Mr Pavle K. Popović, doc. dr Radovan Orlandić, Slavica Drašković)

Energetsko planiranje i preispitivanje u postupku uvođenja standarda ISO 50001:2011:
Upravljanje energijom u ogranku RB Kolubara, Lazarevac

(M. Sc. Dragan Miladinović, Dejan Milijanović)

Kontinuitet sertifikacije i dodata vrijednost na primjeru poslovnog sistema „Luka Bar“ AD
(Mr Danilo Radoman)

Uporedna analiza indeksa sposobnosti procesa proizvodnje zavojnih burgija
(Radoslav Vučurević, Zdravko Krivokapić, Petar Ivanković, Aleksandra Koprivica)

Kako izbeći kontrolisanje svakog proizvoda?
(Prof. dr Branko Popović)
ISO 9001: projekcija za narednih 25 godina
(Branislava Milovanov)

 

Oskar Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow