FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2018


Poštovani čitaoci,

Pred vama je peti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2018 Info blok

Glavne izmene su izvršene – Šta nas sada čeka?
(Vladimir Simić)

Kvaliteta kao polazište
(Doc. dr sc. Miroslav Drljača)

Kako posle primenjenog standarda ISO 9001:2015 doći do održivog uspešnog poslovanja organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Sistem menadžmenta protiv mita – Potreba ili...
(Prof. dr Zdravko Krivokapić)

Serija standarda ISO 1402x: Oznake i deklaracije u vezi sa životnom sredinom
(Mr Dušan Stokić, Marina Donić, Rade Ostojić)

Konzistentnost standarda ISO 45001:2018 sa zakonima i propisima iz bezbednosti i zdravlja na radu
(Branislava Milovanov)

Šta donosi novi standard ISO 50001:2018?
(Vladimir J. Simić)

Tranzicija na novu verziju standarda ISO 13485:2016 i integracija sa ISO 9001:2015
(Vladimir Burgić, Milan Savić)

Zakon o informacionoj bezbednosti i komuniciranje po zahtevima ISO standarda
(Tomislav A. Đorđević)

Kvalitet usluge i SERVQUAL model
(Tatjana Nešić)

Kako uspostaviti i meriti stepen ostvarenja cilja van procesa prodaje
(Slavoljub Petrović)

Upravljanje rizikom u funkciji kvaliteta organizacionih sistema
(Dr Nenad Komazec)

Izgradnja imuniteta na rizike
(Slobodan Šekarić)

Pristup integraciji menadžment sistema u organizaciji: Iskustva i smernice
(Dr Radoslav Raković)

Benchmarking prikaz efekata na energetsku efikasnost zamenom LED rasvete:
Efekti prema objektima na pogonima JP EPS ogranka RB Kolubara

(M. Sc. Dragan Miladinović)


 

Oskar Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow