FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2018


Poštovani čitaoci,

Pred vama je šesti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2018 Info blok

Standardi za borbu protiv klimatskih promena: Značaj za konkurentnost proizvoda i komunikaciju sa korisnikom
(Mr Dušan Stokić, Marina Donić)

Lean 6sigma u zdravstvenim uslugama
(Prof. dr Krešimir Buntak, Sanja Zlatić, Matija Kovačić)

Upravljanje rizikom – Preduslov za poboljšanje sistema bezbednosti i zdravlja na radu
(Prof. dr Dragan S. Cvetković, prof. dr Zoran Punoševac, dr Ljubomir D. Dimitrov)

Interakcija između sistema menadžmenta i menadžmenta rizikom
(Branislava Milovanov, mr Mirjana Stanić)

Planiranje procesa uz praćenje rizika
(Mr. sc. Alma Aganović)

Poboljšanje poslovnih procesa na osnovu rizika
(Dr Sonja Čerepnalkovska, mr Dzevat Kicara, mr Dejan Ristić)

Kvalitet i bezbednost mleka i proizvoda od mleka
(Dr sci. vet. med. Dobrila Jakić Dimić, dr vet. med. Nikola Rokvić, dr sci. vet. med. Jasna Kureljušić)

Kvalitet, proizvodnja i potrošnja biodizel goriva u EU i svetu
(Dr Predrag Pravdić, dr Rada Kučinar)

Računovodstvene informacije kao podrška poslovnom upravljanju u funkciji kvaliteta
(Lidija Romić, Tomislav Romić)

Merenje i planiranje performansi kvaliteta u industriji
(Gorica Bošković, Marija Radosavljević, Vesna Janković Milić)

Ekonomsko-energetski pokazatelji kvalitete zgrada preko projekata energetske učinkovitosti
(Dr. sc. Krunoslav Škrlec, Dušanka Gajdić)

Energetska politika evropske unije: Regulatorni okvir i primena
(Miloš Parežanin, Dragana Kragulj)Energetska politika evropske unije: Regulatorni okvir i primena
 

Oskar Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow