FQCE

Tradicionalna, 28. po redu manifestacija

 

NEDELJA KVALITETA 2019.


Tradicionalna, 28. po redu manifestacija Nedelja kvaliteta u Srbiji, održana je od 5. do 7. marta 2019. godine u Beogradu - Privredna komora Srbije. Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE u saradnji sa PKS, pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede  - resornog ministarstva za kvalitet i bezbednost proizvoda, uz podršku Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije – AKS i Inicijative za kvalitet zemalja srednje i jugoistočne Evrope – MSEECQI, okupila je brojne autore i učesnike iz zemlje i okruženja. Skup je otvorio pomoćnik ministra privrede Aleksandar Starčević, u ime domaćina – Privredne komore Srbije prisutnima se obratio mr  Dušan Stokić, rukovodilac Službe za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost, a u ime FQCE Vladimir Trajković, predsednik Fondacije.


Radno predsedništvo prilikom otvaranja Nedelje kvaliteta 2019:
Vladimir Trajković, dr Miloš Jelić, Vladimir Simić, prof.dr Zoran Punoševac i mr Dušan Stokić


Učesnici skupa iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, izrazili su svoje zadovoljstvo što se tiče autora i izloženih tema, a za organizatore je od posebnog značaja bilo saopštenje prisutnima o novoj – petoj reviziji Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost – “Oskar kvaliteta”, povodom 25. po redu konkursa za ovo značajno priznanje.

Novine u nacionalnom modelu poslovne izvrsnosti, u cilju lakšeg razumevanja kriterijuma nagrade i njihovom približavanju našim privrednim uslovima, izložio je dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta Fondacije, a poziv na konkurs prisutnima uputio je predsednik FQCE Vladimir Trajković. Gospodin Trajković je posebnu pažnju skrenuo na dva nova specijalna priznanja, uspostavljena ovom revizijom: Šampion izvrsnosti (organizacija koja osvoji od 800  do 1000 bodova) i Lider poslovne izvrsnosti (prvi čovek organizacije koja je osvojila 800 i više bodova i da je na završnom ocenjivanju pokrivao kriterijume Liderstvo i Strategiju i za oba kriterijuma osvojio po 80 do 100% bodova).


Aleksandar Starčević: Preuzete su sve EU direktive iz delokruga Ministarstva privrede,
čime je izvršeno usklađivanje tehničkih zahteva za proizvode…

Otvarajući Nedelju kvaliteta 2019, Aleksandar Starčević - pomoćnik ministra privrede, pozdravio je organizatore i učesnike skupa, u ime ministra Gorana Kneževića, zatim u ime Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, koji je zadužen za oblast infrastrukture kvaliteta, kao i u svoje lično ime.

- Ove godine održava se 28. po redu tradicionalna manifestacija NEDELJA KVALITETA, u organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost i časopisa „Kvalitet&izvrsnost“, u saradnji sa PKS i pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede. Moram da naglasim da je, kao i do sada, naša saradnja sa FQCE na odličnom nivou – izjavio je gospodin Starčević.

Što se tiče aktivnosti Ministarstva privrede i Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstvo privrede je, pored horizontalnog pravnog okvira, preuzelo sve EU direktive iz svog delokruga čime je izvršeno usklađivanje tehničkih zahteva za proizvode. Takođe, nastavljen je proces jačanja institucija (u oblasti razvoja standardizacije, akreditacije, metrologije, ocenjivanja usaglašenosti) u cilju pune integracije Srbije u tržište EU.

- U narednom periodu fokus će biti na inoviranju zakonodavnog okvira (novi zakonski tekstovi u oblasti tehničkih zahteva i ocenjivanja usaglašenosti, akreditacije, metrologije i dragocenih metala), zatim na pripremi podzakonskih akata, analizi mogućnosti naših privrednika, kao i na koordinaciji PG 1, posebno radi primene Strategije i Akcionih planova - istakao je Aleksandar Starčević.


PKS - POMOĆ I PODRŠKA KOMPANIJAMA U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI


Mr Dušan Stokić: Doprinos PKS poslovnoj izvrsnosti i unapređenju kvaliteta

Mr  Dušan Stokić je, prilikom obraćanja gostima u ime Privredne komore Srbije, uputio  iskrene pozdrave predstavnicima Ministarstva privrede, direktorima i predstavnicima institucija infrastrukture kvaliteta, kao i svima koji su došli na ovaj skup da zajednički podele iskustva u vezi sa poslovanjem na polju kvaliteta i poslovne izvrsnosti. On je naglasio da se upravo u vreme održavanja Nedelje kvaliteta 2019, na četiri lokacije PKS obavlja nadzorna provera od strane sertifikacionog tela prema standardu ISO 9001:2015, a koliko se Privredna komora Srbije trudi da daje svoj doprinos poslovnoj izvrsnosti i unapređenju infrastrukture kvaliteta,  svedoče i najaktuelniji trendovi i procesi koje sprovodi, kao što je digitalizacija.

Gospodin Stokić se povovdom toga osvrnuo  na nedavno osnovan Centar za digitalnu transformaciju. Kao pomoć i podršku kompanijama u digitalnoj transformaciji, PKS  razvija  nove elektronske usluge, koje su dobrim delom dostupne najširoj ciljnoj grupi, malim i srednjim preduzećima,  pre svega, razvija internacionalizaciju poslovanja, ali se takođe i trudi da svemu što je u domenu infrastrukture kvaliteta daje svoj doprinos.

Mr Stokić je objavio realizaciju jedne dobre, ranije najavljivane, akcije:

- U šest centara regionalnih privrednih komora u Srbiji su otvoreni info centri Instituta za standardizaciju za čitanje važećih srpskih standarda, čitanje i pretraživanje, tako da će privrednici moći sada na tim lokacijama u svojim gradovima da pretražuju i čitaju ove standarde. Reč je o Subotici, Novom Sadu, Valjevu, Kragujevcu, Zaječaru i Nišu. Mi smo i obišli ove lokacije i verujem da ćemo to dalje unapređivati,  jer za to postoji interesovanje. Ovo je jedna od akcija koja treba da pomogne daljem približavanju i primeni standarda za održivo poslovanje.

FQCE I AKS – JAČANJE SARADNJE NA PLANU KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI

Pozdravljajući  prisutne, prof. dr Zdravko Krivokapić - Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, iskazao  je posebno zadovoljstvo prisustvom mladih učesnika, pre svega sa Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda.


Prof.dr Zdravko Krivokapić: Kvalitet neprijatelje prevodi u prijatelje…

- To daje snagu i uvjerenje da će ovi prostori da imaju šansu da imaju svoje naslednike. Ako pogledamo sada 25 puta samo ići na “Oskar kvaliteta” i 28 konferencija, koje rade organozatori uporno, strpljivo, kako bi obezbijedili da prvi ciklus u okviru konferencije kvaliteta bude zadovoljen, onda ja im, kako kažu Crnogorci, skidam kapu za taj izuzetan uspjeh. Sabrali su nas oko dva ključna imenitelja, kvalitet i izvrsnost. Kvalitet, koji čak neprijatelje prevodi u prijatelje, prijatelje jača, a nevjerne Tome razuvjerava. I ovaj drugi dio, koji se tiče izvrsnosti, a to je poziv da budemo savršeni. Naravno, postoji samo jedan savršen, a mi da mu se bar primaknemo, i lično i kao organizacije. Ako to uspijemo, onda smo mi ispunili ono što je esencijalna bit našeg života, a to je da budemo odani kvalitetu i da budemo savršeni kao što traži izvrsnost – rekao je prof. Krivokapić.


Anita Bešker, prof.

Anita Bešker je učesnike Nedelje kvaliteta 2019 pozdravila  u ime  Hrvatskog društva menadžera kvalitete i Centra za razvoj i kvalitetu - OSKAR .

Gospođa Bešker je pozvala prisutne na 20. simpozij o kvaliteti, koji će se održati ove godine u Puli, u hotelu „Histrija“, u terminu od 20. do 22.marta, sa temom: „Kvaliteta jučer, danas i sutra“.


Prof. dr Zoran Punoševac: Misija AKS – širenje infrastrukture kvaliteta u Srbiji

Prof. dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije,  uputio je pozdrave u ime članova Asocijacije koja je prošle godine proslavila 20 godina svog rada, čija je misija širenje infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

- Prošle godine smo potpisali Protokol o saradnji sa FQCE i ja sam siguran da ćemo u 2019. godini zajedno  biti mnogo jači, barem u delu koji se odnosi na kvalitet i poslovnu izvrsnost, odnosno kada  je u pitanju nagrada „Oskar kvaliteta“. Takođe koristim priliku, s obzirom da sam upoznat sa izmenama  koje se tiču nagrade „Oskar kvaliteta“, da čestitam  ekspertskom timu koji je radio na tome…Po mom mišljenju,  organizacije koje budu konkurisale sada, sa ovim novim promenama i izmenama kriterijuma nagrade,  imaće sigurno boljitke i uspešnost u svom poslovanju, čak i ako ne osvojile neku nagradu – rekao je prof. Punoševac i  pozvao prisutne na 21. naučnostručni skup pod nazivom „Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost“, koji se održava 27. do 29. novembra 2019. godine.

DMDM – SPROVOĐENJE SVETSKIH STANDARDA I PROPISA IZ OBLASTI METROLOGIJE


Dr Dušan Matijašević: Godina 2019. posebna i značajna za oblast metrologije

Dr Dušan Matijašević, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije u Direkciji za mere i  dragocene metale – vodećoj  nacionalna instituciji u oblasti metrologije, članici međunarodnih organizacija, pre svega  Međunarodnog biroa za tegove i mere.  DMDM samim tim ima obavezu da sprovodi sve svetske standarde i propise iz oblasti metrologije i da ih primenjuje u našoj zemlji.

- Kao takva institucija, mi smo apsolutno prepoznali i uviđamo svu važnost i ulogu i izuzetnost sistema kvaliteta  u svim oblastima i sferama, kako poslovanja tako i svim sferama života. Ovu priliku bih iskoristio  da najavim da je ova godina što se tiče oblasti metrologije po svemu posebna i značajna, može se reći i istorijska, jer ove godine ne samo da obeležavamo Svetski dan metrologije, 20. maja, nego je ovo i godina kada je došlo do istorijske redefinicije međunarodnog sistema jedinica, da su redefinisane četiri preostale jedinice:  kilogram, amper, mol i kelvin, tako da ćemo sada imati kompletno redefinisan sistem, prekretnicu u oblasti metrologije što se tiče sistema jedinica.

Gospodin Matijašević je iskoristio priliku da pozove sve zainteresovane da se uključe ne samo u obeležavanje Dana metrologije, nego i u promociju metrologije, izjavljujući da je jedna manifestacija kao što je Nedelja kvaliteta,  idealna prilika za razmenu iskustava, za podelu nekih pozitivnih primera iz prakse i da doprinosi razvoju i značaju sistema kvaliteta.

ISS – DOSTUPNOST INFORMACIJA O STANDARDIMA I STANDARDIZACIJI


Perica Turković: Izuzetni rezultati ISME u 2018. godini

Perica Turković, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, pozdravio je skup u ime Instituta  i svoje lično ime . On je, sublimirajući izuzetne rezultate u protekloj godini, najavio  sertifikaciju  Instituta po ISO 9001, ISO 27001, nabavku nove opreme, softvera..., donošenja  novog  zakona o standardizaciji  po kome će se  ponovo pod okrilje staviti sertifikacija.  Gospodin Turković je najavio Osmu balkansku konferenciju, koja će se ove godine održati u Tivtu.


Tatjana Bojanić: Budućnost standardizacije je u uslugama
koje su vezane za standarde kao dokumente

Na proteklu,  2018. godinu, osvrnula se i Tatjana Bojanić, direktorka Instituta za standardizaciju Srbije, koja je, između ostalog, rekla:

- To je bila jedna značajna godina za Institut za standardizaciju Srbije, pored činjenice da smo sada punopravni članovi evropskih organizacija za standardizaciju, mi smo, između ostalog, bili i domaćini tri evropska i jednog međunarodnog skupa iz oblasti standardizacije. Između ostalog, koristim ovu priliku i da se zahvalim onima koji su nas u tome podržali. Pored toga, Institut za standardizaciju je prošle godine uz veliku podršku Ministarstva privrede i pomoćnika ministra uspeo da konstituiše organe Instituta i sada smo u jednom stabilnom statusu, kako bismo mogli da nastavimo sa onim što smo strateški opredelili za budući period, a ono na čemu smo i u prethodnim godinama radili jeste i saradnja sa institucijama, saradnja sa poslenicima u oblasti kvaliteta i tu smo ostvarili zavidne rezultate.

Gospođa Bojanić je i ovog puta posebno istakla  saradnju sa Institutom za standardizaciju Crne Gore u oblasti izvođenja zajedničkih seminara.  Pored seminara je izuzetno značajno  formiranje radne grupe  na regionalnom nivou iz oblasti nadzemnih vodova, u kojoj učestvuju predstavnici Republike Crne Gore, BiH i Srbije.  To je jedna vrlo značajna tema. Postoje evropski standardi iz ove oblasti, potrebno je izraditi nacionalne aspekte, pa je  kao i u ranijem periodu, odlučeno da se  koriste zajednički resursi,  kako bi se došlo do rezultata od značaja za sve. Ona se osvrnula i na ranije urađen shop, koji je dostupan korisnicima ISS, kao i na na pretplatu na standarde, navodeći jedan izuzetno pozitivan primer saradnje sa  Akreditacionim telom Srbije. ATS je  krajem 2018. godine postao pretplatnik sa mogućnošću da na određenom broju korisničkih mesta može da se pročita kompletan portfolio srpskih standarda koji mogu da se neposredno koriste u radu.

Vrlo značajna stvar, koju je navela direktorka ISS,  je otvaranje info centara u regionalnim privrednim komorama, kao  rezultat dobre saradnje Ministarstva privrede, Nemačkog društva za međunarodnu saradnju, Privredne komore Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije.

- Smatramo da će to biti od velikog značaja za zainteresovane strane i naše korisnike. Između ostalog, pored tekstova standarda, oni koji su zainteresovani imaće prilike da dođu do informacija o standardima i standardizaciji. Nastavljamo u tom duhu, smatramo da je budućnost standardizacije u uslugama koje su vezane za standarde kao dokumente. Ono na čemu ćemo raditi jeste uvođenje dokument management sistema i nastojaćemo da u najkraćem roku započnemo i sa objavljivanjem XML fajlova. To u ovom trenutku možda nije značajno, ali će biti veoma značajno u budućnosti – rekla je, na kraju svog obraćanja, Tatjana Bojanić.

ATS – POVERENJE U KOMPETENTNOST

Prof. dr Aco Janićijević, direktor Akreditacionog tela Srbije,  obratio se učesnicima skupa sa kojima – kako je rekao,  “delimo najkvalitetnije informacije po pitanju zahtevnih tema iz dela infrastrukture kvaliteta koji nam je bitan, želim da vas pozdravim u ime svih zaposlenih u ATS i u ime jedne mreže, kojom se ponosim, fronta ocenjivača, eksperata i preko 600 naših poslovnih partnera, naših klijenata, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti”.


Prof.dr Aco Janićijević: Akreditacija obezbeđuje poverenje u bezbednost proizvoda i 
zaštitu zdravlja i života ljudi, zaštitu životne sredine i zaštitu potrošača

Gospodin Janićijević je za ovu priliku pripremio prezentaciju o brojnim  aktivnostimaATS-a  u 2018. godini: međunarodni skupovi, seminari, učešće u međunarodnim projektima, proslava godišnjice ATS-a, suorganizacija II međunarodne konferencije posvećene akreditaciji medicinskih laboratorija, već 10 godina učešća na Međunarodnoj konferenciji o kvalitetu na Mašinskom fakultetu, gde  ATS ima svoj dan, već tradicionalno učešće na “ Nedelji kvaliteta“ i Forumu kvaliteta i poslovne izvrsnosti u organizaciji FQCE, učešće na naučno stručnom skupu u organizaciji AKS – Sistem kvaliteta, uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost…

- ATS će, kao i prethodnih godina, raditi na doslednom sprovođenju svih potrebnih aktivnosti kako bismo  i dalje ostali pouzdan partner privrednicima, državnim organima i telima za ocenjivanje usaglašenosti, pre svega kao nacionalno akreditaciono telo Republike Srbije. S ponosom  ističem da smo  potpisnik multilateralnih sporazuma sa evropskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju, što omogućava priznanje isprava  koje izdaju naša akreditaciona tela za ocenjivanje usaglašenosti na evropskom i svetskom nivou, smanjenje troškova ispitivanja i sertifikacije srpskih proizvoda i usluga i podizanje nivoa konkurentnosti naše privrede. Zato naš moto - poverenje u kompetentnost, i dalje ostaje glavni cilj kojem stremimo kako bismo potvrdili da akreditacija obezbeđuje poverenje u bezbednost proizvoda i zaštitu zdravlja i života ljudi, zaštitu životne sredine i zaštitu potrošača – rekao je, između ostalog, gospodin Janićijević.

PROGRAM NEDELJE KVALITETA 2019 – AKTUELNE TEME I PRAKSA USPEŠNIH

Uvodne teme Nedelje kvaliteta 2019. bile su: Kvalitet 4.0 – da li samo digitalna revolucija?, našeg eksperta Vladimira Simića i Revizija FQCE modela izvrsnosti, koju je izložio dr Miloš Jelić. Zatim su, u okviru panela I, usledile prezentacije radova: Spiritualno liderstvo kvalitetom - prof. dr Slavko Arsovski; Prijavljena tijela na jedinstvenom tržištu Europske unije – mr.sc. Mirela Zečević; Menadžment resursa: od industrijske ekologije do cirkularne ekonomije – mr Dušan Stokić; Profesija kvalitet – prof. dr Zdravko Krivokapić; 6 is new 9 - Boško Gavović; Principi menadžmenta rizikom i upravljanje krizom – dr Radoica Luburić.

Navodimo još neke zanimljive teme sa Nedelje kvaliteta 2019: ISO 27001 vs GDPR regulative o kontekstu organizacije (sličnosti i razlike) – dr Radoslav Raković; Određivanje kompetencija zaposlenika primjenom procesnog pristupa u organizaciji – prof.dr.sc. Krešimir Buntak; Osposobljenost zaposlenika i definirane odgovornosti, ključni faktori učinkovitosti poslovnih procesa – Anita Bešker; Određivanje vremena provere prema ISO 50001:2011, zahtevi za sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta – Milan Savić; ISO 50001 i sistem menadžmenta energijom Republike Srbije – Biljana Suslov.


Carlsberg Srbija Čelarevo, sa uvek zanimljivom temom iz prakse kompanije, 
koju su na Nedelji kvaliteta 2019. prezentirale Miroslava Popović i Milica Tešić

Što se tiče praktičnih primera, oni su i na ovogodišnjoj Nedelji kvaliteta izazvali posebnu pažnju. Pored prezentacija prošlogodišnjih dobitnika “Oskara kvaliteta” – apsolutnih pobednika: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske Banja Luka i Jugo-Kaolin Beograd, prezentirano je upravljanje medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama MO i VS (Jasmina Marković i Staniša Todorov), i Showcase Line Carlsberg Srbija (Miroslava Popović i Milica Tešić).


Dr Miodrag Marjanović


dr Mirjana Đermanović

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske predstavili su dr Miodrag Marjanović, direktor Instituta  i Mirjana Đermanović, koja je govorila o kvalitetu u oblasti dodataka ishrani, dok je Jugo-Kaolin predstavila Marija Mladenović.


Marija Mladenović

Kada je reč o hrani, zanimljivo je bilo čuti o zdravim životnim namirnicama i korporativnom zdravlju, temi dr Đine Martinović i dr Simone Novaković, kao i o zakonskoj regulativi u oblasti kvaliteta, deklarisanja i označavanja meda, dr Nikole Rokvića.


Branislava Milovanov, uvodničar i dr Miloš Jelić, moderator okruglog stola

Trećeg dana  savetovanja, održan je okrugli sto sa temom: Mesto i uloga menadžera kvaliteta u organizaciji, čiji je uvodničar bila Branislava Milovanov – StandCert doo, a moderator dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE.


Privredna komora Srbije: pred otvaranje Nedelje kvaliteta 2019.

 

Konkurs Oskar kvaliteta 2020.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2019.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow