FQCE

Osma sednica Programskog odbora FQCE


ŠIRENJE IDEJE O POSLOVNOJ IZVRSNOSTI

Osma redovna sednica Programskog odbora Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, održana je 27. marta 2019. godine u „Energoprojektu“ na Novom Beogradu. Sednicu je vodio predsednik Programskog odbora Mladen Simović – direktor Energoprojekt Entela, a izveštaje i predloge po tačkama Dnevnog reda, podneo je Vladimir Trajković – predsednik FQCE. U radu sednice redovno učestvuje dr Miloš Jelić – predsednik Stručnog saveta Fondacije.Mladen Simović: Širenje Kluba partnerskih organizacija FQCE,
važno za širenje ideje o poslovnij izvrsnosti


Na sednici je podnet Izveštaj o realizaciji Plana aktivnosti  FQCE za prethodni period april 2018 – mart 2019); Usvojen Plan aktivnosti  za period april 2019 – mart 2020. godine;  Plan aktivnosti Kluba partnerskih organizacija za naredni period i članarina partnerskih organizacija FQCE za 2019. godinu.


Dr Miloš Jelić, Vladimir Trajković, Mladen Simović
i mr sci. dr Miodrag Marjanović, novi član Programskog odbora FQCE


IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA AKTIVNOSTI ZA PRETHODNI PERIOD

Plan aktivnosti u prethodnom jednogodišnjem periodu realizovan  je po predviđenom programu. 

Sproveden je konkurs za dodelu Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost: “Oskar kvaliteta“ za 2018. godinu, na osnovu Pravila nagrade i po utvrđenoj dinamici.


Benčmarking radionica: Primeri dobre prakse Instituta za standardizaciju Republike Srbije i JP Puteva Srbije

Zajednička benčmarking radionica dobitnika nagrada za poslovnu izvrsnost “Oskar kvaliteta” za 2017. godinu, Instituta za standardizaciju Republike Srbije i JP Puteva Srbije održana je 26. aprila 2018. godine u prostorijama Instituta za standardizaciju Republike Srbije.

Dobru praksu ISS predstavili su: Radiša Knežević, rukovodilac Sektora za opšte oblasti i standardizaciju sa temom “Procesi, proizvodi i usluge” i Jelena Dojčin, rukovodilac odeljenja za pravne, finasijske i opšte poslove, sa temom “Partnerstvo i resursi”.

Dobru praksu JP Puteva Srbije kroz prikaz funkcionisanja “Integrisanog menadžment sistema i poslovne izvrsnosti JP Puteva Srbije”, sa posebnim osvrtom na strategiju preduzeća, partnerstvo i resurse i rezultate kod korisnika, prezentirali su Zoran Pešović, izvršni direktor i Aleksandra Heleta Milošević, koordinator za standarde i kvalitet. U radu ove radionice, pored jednog broja zvanica i učesnika, učestvovali su i Violeta Nešković Popović, pomoćnik direktora ISS, Vladimir Trajković, predsednik FQCE, dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE i Nikola Mirković, načelnik Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu Ministarstva privrede Republike Srbije.

Tribina: Kontekst organizacije u funkciji implementacije strategije

Ova tribina, kao deo aktivnosti Kluba partnerskih organizacija održana je 24. maja 2018. godine u prostorijama Kompanije Energoprojekta na Novom Beogradu, a organizatori su bili FQCE i EP Entel, koji je ujedno bio i domaćin ovog događaja.

Uvodnu temu tribune: “Kontekst organizacije u funkciji implementacije strategije” izložio je dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE. Sledile su prateće teme Tribine: 1. “Aspek implementacije konteksta organizacije”, koju je prezentovao prof. dr Nikola Vujanović, vodeći ocenjivač i član Stručnog saveta FQCE; 2. “Aspekti provere konteksta organizacije”, bila je tema mr Milana Ivanovića, eksperta i vodećeg ocenjivača; 3. “Uloga i primena konteksta organizacije u EP Entel”, koju je prezentovao dr Radoslav Raković, rukovodilac Službe IMS u EP Entel-u i član Stručnog saveta FQCE.

Kurs za samoocenjivanje po FQCE modelu izvrsnosti

Kurs za samoocenjivanje je deo redovnih aktivnosti FQCE-a. On je održan 13. i 14. juna 2018. godine u Beogradu u prostorijama Energoprojekta na Novom Beogradu. 

Na kursu su, osim predstavnika firmi iz Srbije, učestvovali i predstavnici organizacija iz okruženja.

Uspešnom tumačenju  kriterijuma i potkriterijuma nagrade „Oskar kvaliteta“ i primeni novog pristupa, značajno su doprineli eksperti FQCE: dr Miloš Jelić, Tatjana Nešić i Mirko Minić.


Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti 2018.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Republike Srbije i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Fondacija za kulturu kvliteta i izvrsnost organizovala je 27. po redu Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti sa savetovanjem pod stalnim nazivom „Kvalitetom u svet“  i 24. dodelom Nacionalne nagrade za poslovnu  izvrsnost: „Oskar kvaliteta“ za 2018.  godinu.

Ova Manifestacija održana je od 6. do 8. novembra 2018. godine u Privrednoj komori Srbije. Pored predstavnika Privredne komore Srbije, skup su pozdravili predstavnici institucija infrastrukture kvaliteta iz zemlje i okruženja i predstavnici asocijacija za standardizaciju i kvalitet. Skup je pozdravio i otvorio u ime Ministarstva privrede, gospodin Aleksandar Starčević, pomoćnik ministra.

Dvodnevno savetovanje pod nazivom: „Kvalitetom u svet“ okupilo je oko 200 učesnika. Izložene su aktuelne teme iz oblasti menadžmenta kvalitetom i poslovne izvrsnosti.

Na Centralnoj manifestaciji 8. novembra, u velikoj sali Privredne komore Srbije, uz prigodnu svečanost, uručene su nagrade za poslovnu izvrsnost za 2018. godinu u tri kategorije: 1) Realni sektor, 2) Javni sektor i 3) Organizacije van teritorije Republike Srbije:

- IJZ - INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka – „Apsolutni pobednik“ u kategoriji organizacija van teritorije Republike Srbije;

- JUGO-KAOLIN, Beograd – „Apsolutni pobednik“ u kategoriji realnog sektora;

- RADIJATOR INŽENJERING, Kraljevo – realni sektor – za oblasti (1) Liderstvo, (2) Strategija i (4) Partnerstvo i resursi.

- RESOR, Gadžin Han – realni sektor,  za oblast (2) Strategija;

- OPŠTINA MEDVEĐA – javni sektor, za oblasti (1) Liderstvo, (3) Ljudski resursi i (8) Rezultati kod društvene zajednice; 

- VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT JAGODINA – javni sektor, za oblasti (1) Liderstvo i (5) Procesi, proizvodi i usluge.

Članovi ocenjivačkih timova i Žirija su obavili svoj deo posla bez ikakvih primedbi od strane predstavnka firmi koje su učestvovale na konkursu.


Revizija FQCE modela poslovne izvrsnosti

Odlukom Upravnog odbora FQCE sredinom 2018. godine pokrenut je postupak 5. revizije FQCE modela poslovne izvrsnosti, koju je uradio ekspertski tim u sastavu: dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE i ocenjivač za nagradu „Oskar kvaliteta“, Tatjana Nešić i Mirko Minić - članovi Stručnog saveta FQCE i ocenjivači za nagradu „Oskar kvaliteta“. Oni su izradili Nacrt inoviranog FQCE modela izvrsnosti koji je razmatran od strane Stručnog saveta FQCE koji je, uz male korekcije, prihvatio inoviranu verziju modela i uputio Upravnom odboru Fondacije na konačno usvajanje. Time je 5. revizija FQCE modela, odnosno inovirana verzija modela, postala okvir za takmičenje za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“.


Nedelja kvaliteta 2019.

Nedelja kvaliteta 2019. je održana od 5. do 7. marta u Beogradu u Privrednoj komori Srbije, koja je tradicionalno suorganizator i domaćin ovog događaja. Pokrovitelj ove manifestacije je Ministarstvo privrede Republike Srbije, a podržana je i od ostalih istitucija infrastrukture kvaliteta (Institut za standardizaciju Republike Srbije, Akreditaciono telo Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale) i asocijacija za kvalitet i standardizaciju iz Srbije i regiona. Eksperi iz ove oblasti, kako iz Srbije tako i iz zemalja iz okruženja, izneli su kvalitetna saopštenja sa izuzetno aktuelnim temama iz oblasti kvaliteta i poslovne izvrsnosti. Saopštene su i novine u FQCE modelu poslovne izvrsnosti i objavljen početak takmičenja za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ za 2019. godinu.


Sednica Programskog odbora FQCE u sali Energoprojekta


PLAN AKTIVNOST FQCE ZA PERIOD APRIL 2019 – MART 2020. GODINE


U naznačenom periodu Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost planirala je značajan broj  aktivnosti, od kojih je dobar broj isključivo namenjen članicama FQCE u sklopu aktivnosti Kluba partnerskih organizacija. Kao i u prethodnom periodu, navedene programe FQCE će realizovati uz angažman i saradnju sa ekspertima za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost – pre svega iz sastava Stručnog saveta FQCE i uz podršku i saradnju partnerskih organizacija i članova Programskog odbora FQCE. Većina ovih aktivnosti biće medijski propraćene, pre svega na stranicama časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ i u saradnji sa elektronskim i pisanim medijima u Srbiji. 

Konkurs za dodelu Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta” za 2019. godinu

Ove godine biće održano jubilarno – 25. po redu takmičenje za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost “Oskar kvaliteta 2019”.
Kandidati za Nacionalnu nagradu će se takmičiti u tri kategorije, korišćenjem inoviranog Upitnika nagrade i na osnovu utvrđenih pravila: 

1) Realni sektor 

2) Javni sektor

3) Organizacije van teritorije Republike Srbije

Kurs obuke za samoocenjivanje po FQCE modelu izvrsnosti

Modeli izvrsnosti su složeni menadžment alati za proveru i unapređenje organizacionih i poslovnih performansi za čiju kvalitetnu primenu je potrebna odgovarajuća obuka. U tu svrhu, FQCE organizuje interne i eksterne kurseve obuke. Interni kursevi se dogovaraju sa zainteresovanim organizacijama, a eksterni se organizuju u skladu sa procenjenim potrebama korisnika.

Ove godine, dvodnevni eksterni kurs biće održan 13. i 14. juna i biće namenjem predstavnicima firmi učesnicama na konkursu za nagradu „Oskar kvaliteta“. Takođe, ovaj kurs mogu pohađati i ostali zainteresovani polaznici.

Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti 2019. 

Forum će biti održan u Beogradu u od 13. do 15. novembra 2019. godine. Kao što je već poznato, ova manifestacija ima dva dela. Počinje dvodnevnim savetovanjem sa tradicionalnim nazivom: „Kvalitetom u svet“. Trećeg dana je centralna manifestacija obeležavanja Svetskog dana kvaliteta i Evropske nedelje kvaliteta. Glavni događaj je dodela nagrada za poslovnu izvrsnost, koja se već tradicionalno održava u Privrednoj komori Srbije, koja je suorganizator i domaćin ovog događaja. Takmičenje za nagradu „Oskar kvaliteta“ se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Republike Srbije – resornog ministarstva za infrastrukturu kvaliteta.

Učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama

Predstavnici FQCE-a tradicionalno učestvuju na nekoliko domaćih i inostranih konferencija i skupova: 

Od domaćih konferencija u planu su: Festival kvaliteta u Kragujevcu (krajem maja); Naučno-stručni skup Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije (krajem novembra); ICDQM konferencija (krajem juna);  Simpozij Hrvatskog društva menadžera kvalitete (sredina marta meseca).

Nedelja kvaliteta 2020.

Tradicionalna 29. Nedelja kvaliteta biće održana početkom marta 2020. godine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i pod pokroviteljstvom Resornog ministarstva za infrastrukturu kvaliteta - Ministarstva privrede. Na skupu će biti prezentovane aktuelne teme iz oblasti kvaliteta i poslovne izvrsnosti. Program Nedelje kvaliteta biće blagovremeno utvrđen.


Članovi Programskog odbora FQCE:
posebno interesovanje za primer dobre prakse


PLAN AKTIVNOSTI KLUBA PARTNERSKIH ORGANIZACIJA FQCE ZA 2019. GODINU

FQCE poklanja posebnu pažnju aktivnostima Kluba partnerskih organizacija. 

S obzirom na činjenicu da su naše članice prošle najmanje jedan ciklus takmičenja za nagradu “Oskar kvaliteta” i da poseduju visok nivo organizacionih i poslovnih performansi,  za ovu godinu planiran je  izuzetno kvaltetan sadržaj aktivnosti:

Prezentacija inoviranog FQCE modela poslovne izvrsnosti

Prezentacija je planirana za 18. april 2019. godine u Energoprojektu - Novi Beograd, a inovirani FQCE model poslovne izvrsnosti predstaviće njegovi autori, članovi Programskog odbora Fondacije: dr Miloš Jelić (predsednik), Tatjana Nešić i Mirko Minić.

Program će sadržati: Prezentaciju inoviranog FQCE modela izvrsnosti (globalni pristup); Znanje i inovativnost u organizaciji; Menadžment tehnologijama; Društvenu odgovornost. 

Primeri dobre prakse 

Kroz primere dobre prakse planirano je da se predstave: HK Krušik, Valjevo (povodom 80 godina kompanije)  - 31. maj 2019. godine;  Opština Medveđe (povodom Dana opštine) - 20. maj; JZU RS - Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka (povodom osvajanja  nagrade “Oskar kvaliteta” – Apsolutni pobednik  u kategoriji organizacija van teritorije Republike Srbije za 2018. godinu)  - 24. maj 2019. godine, Banski dvori, Banja Luka.

Tribina: “Kvalitet – Energetika – Ekologija”  

Tribina je predviđena za 26. jun 2019. godine u Energoprojektu - Novi Beograd.

Organizatori tribine bili bi: Energoprojekt Entel, FQCE i Služba za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost PKS.

Uvodničari: dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE i mr Dušan Stokić, rukovodilac Službe za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost PKS.

Case study prezentacije: Energoprojekt Entel – N. Beograd, Metalac - Gornji Milanovac, Prvi Partizan - Užice i Carlsberg Srbija - Čelarevo. 

Nedelja kvaliteta 2020.

 • An Image Slideshow

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow