FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2019


Poštovani čitaoci,

Pred vama je drugi dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2019 Info blok

Kvaliteta jučer, danas, sutra
(Doc. dr. sc. Miroslav Drljača)

Principi menadžmenta kvalitetom i menadžmenta rizikom u funkciji prevencije krize
(Dr Radoica Luburić)

Multivarijantna analiza rizika u procesu (projektu) – Preduvjet kvalitetnog plana zaštite
(Prof. dr. sc. Marko Bešker, dr. sc. Josip Čiček, primarius, Nataša Markulin Grgić)

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u svetlu evropske regulative
(Dr Radoslav Raković)

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu – ISO 45001
(Doc. dr. sc. Sanja Zambelli, Domagoj Šantek)

Psihosocijalni rizici i stres na radu u Republici Srbiji
(Prof. dr Snežana Živković)

„Ekološko“ nije jednako „zaštita životne sredine“!?
(Novica Staletović, Sanja Mrazovac Kurilić, Hadi Waisi)

Centri podataka (CP) – Evropski kvalitet
(Ivan Jagodić, Zdravko Ristić, Vladimir Polužanski, Dragan Vuksanović, mr Mihajlo Ristić)

 

Forum Kvaliteta 2019

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2018.

Oskar kvaliteta 2018.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow