FQCE

Tradicionalna, 29. po redu manifestacija

 

NEDELJA KVALITETA 2020Tradicionalna, 29. po redu manifestacija Nedelja kvaliteta u Srbiji, održana je od 4. do 6. marta 2020. godine u Beogradu - Privredna komora Srbije. Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE u saradnji sa PKS, pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede - resornog ministarstva za kvalitet i bezbednost proizvoda, uz podršku Akreditacionog tela Srbije, Instituta za standardizaciju Republike Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale, Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije – AKS i Inicijative za kvalitet zemalja srednje i jugoistočne Evrope – MSEECQI, okupila je, uprkos situaciji izazvanoj virusom korona, brojne autore i učesnike iz zemlje i okruženja. Skup je u ime Ministarstva privrede otvorio gospodin Nikola Mirković, u ime domaćina – Privredne komore Srbije prisutnima se obratio mr Dušan Stokić, a u ime FQCE Vladimir Trajković, predsednik Fondacije.


Aktuelne teme i zanimljive prezentacije, primeri dobre prakse dobitnika nagrada “Oskar kvaliteta” 2019 – prvonagrađenih u svojim kategorijama, okrugli sto koji je dobio sve pohvale učesnika skupa, otvaranje konkursa za Nagradu za poslovnu izvrsnost za 2020. godinu - neki su od osnovnih sadržaja Nedelje kvaliteta 2020.

Uprkos aktuelnim vanrednim okolnostima izazvanim merama sprečavanja širenja infekcija virusom korona u svetu i u našem neposrednom okruženju, 29. po redu Nedelji kvaliteta prisustvovali su predstavnici pojedinih institucija, asocijacija i organizacija iz čitavog regiona: Crne Gore, Hrvatske, Sevrne Makedonije, BiH, Republike Srpske…

Vladimir Trajković je, obraćajući se prisutnima, pozdravio predstavnike suorganizatora i domaćina skupa – PKS;  predstavnike pokrovitelja – Ministarstva privrede RS; Uz zahvalnost za podršku ovoj zajedničkoj manifestaciji, posebne pozdrave je uputio: Akreditacionom telu Srbije, Institutu za standardizaciju Republike Srbije, Direkciji za mere i dragocene metale i Asocijaciji za kvalitet i standardizaciju Srbije; Pozdrav je upućen svim organizacijama i stručnim saradnicima koji su pomogli organizaciju ove manifestacije; Učesnicima iz regiona; Predstavnicima partnerskih organizacija FQCE; Ekspertima, autorima saopštenja; Predstavnicima sponzora manifestacije; Studentima Akademije tehničkih strukovnih studija - Beogradske politehnike.


Radno predsedništvo prilikom otvaranja Nedelje kvaliteta 2020:
Vladimir Trajković, dr Miloš Jelić, mr Dušan Stokić i Vladimir Simić


KVALITET 4.0 I MODELI POSLOVNE IZVRSNOSTI, ZA BRŽU I KVALITETNIJU PRIMENU NOVIH ZNANJA I TEHNOLOGIJA

Predsednik FQCE Vladimir Trajković je, prilikom obraćanja prisutnima,  naglasio da je Nedelja kvaliteta prvi u nizu skupova u godini, koji tretiraju problematiku vezanu za standarde menadžmenta baziranih na kvalitetu i primeni modela poslovne izvrsnosti.

Što se tiče oblasti kvaliteta, brojne institucije, asocijacije i organizacije čine svakodnevne napore da se ta oblast u Srbiji i u zemljama u okruženju stalno unapređuje.

Kvalitet je termin koji je danas dominantan u svim aktivnostima, u bilo kojoj organizaciji kod nas i u svetu. Standardi menadžmenta bazirani na kvalitetu se brojčano stalno umnožavaju i pokrivaju gotovo sve oblasti i aktivnosti u organizaciji. To su veoma korisni alati ukoliko se savesno i ispravno primenjuju, a za takvu primenu je neophodna obuka zaposlenih i permanentno praćenje svih inovacija na tom planu.

Isto to važi i za modele poslovne izvrsnosti, koji predstavljaju snažan menadžment alat za proveru i unapređenje svih performansi organizacije, koji je proizišao iz bogatog iskustva najuspešnijih organizacija u svetu. Naš domaći FQCE model izvrsnosti prati trendove najuspešnijih modela u Evropi i svetu, a takođe i praksu najuspešnijih organizacija iz Srbije i zemalja iz okruženja. Sa tom praksom se već 25 godina za redom upoznajemo na takmičenjima za nagradu “Oskar kvaliteta”.

Kada je u pitanju savremeni pristup inovacijama kroz koncept Industrija 4.0, treba istaći da koncept Kvalitet 4.0, za koji smo svi mi veoma zainteresovani, treba da omogući, svakako i uz primenu modela poslovne izvrsnosti, bržu i kvalitetniju primenu novih znanja i tehnologija koje donosi koncept Industrija 4.0. Mi smo veoma zahvalni našem doajenu Vladimiru Simiću što je uložio veliki trud da  koncept Industrija 4,0 i Kvalitet 4.0  među prvima lansira na našim skupovima i time otvori ovu veliku temu. U našim balkanskim uslovima moramo posebno da vodimo računa da u potpunosti ispunimo najpre zahteve koji pred nas postavlja prethodni koncept Indistrija 3.0, mada neki eksperti smatraju da se tu mogu preskakati brda i doline (tj. imati revolucionarni pristup) umesto postepenog osvajanja novih znanja i tehnologija (tj. Putem evolucije).

Koristim priliku da se ujedno zahvalim i ostalim autorima saopštenja na Nedelji kvaliteta 2020. i njihovom truda da za ovu priliku odaberu aktuelne teme i pristupe.

Vladimir Trajković je na kraju svog obraćanja istakao da je za ovu priliku obezbeđeno učešće predstavnika tri prošlogodišnja pobednika na takmičenju za nagradu “Oskar kvaliteta”, sa primerima njihove dobre poslovne prakse, izražavajući nadu da će njihovi primeri biti inspiracija mnogima da krenu njihovim stopama u sticanju renomea i konkurenske prednosti na tržištu.

Otvaranjem Nedelje kvaliteta 2020, oglašen je i započeo konkurs za “Oskar kvaliteta” 2020.


SKUPOVI O KVALITETU – DOPRINOS ODGOVORU NA IZAZOVE SA GLOBALNOG NIVOAMr Dušan Stokić: Teme Nedelje kvaliteta doprinose
odgovoru na izazove koji nam dolaze sa globalnog nivoa…

Mr Dušan Stokić je poželeo dobrodošlicu prisutnima u ime domaćina skupa – Privredne komore Srbije.

Pozdravljajući predstavnike institucija infrastrukture kvaliteta, goste iz regiona, privrednike, predstavnike institucija i organizacija, gospodin Stokić se osvrnuo na teme koje učesnici Nedelje kvaliteta iz godine u godinu kandiduju i koje  privlače pažnju, pa čak i kada se u isto vreme, ili bar delimično, održava Biznis forum na Kopaoniku, gde se govori o temama o kojima se već godinu ili dve, intenzivno razgovara na ovim skupovima o kvalitetu. Razlika je u tome što su na Kopaoniku teme usmerene na makro nivo kao što je digitalizacija, kao što su klimatske promene, problemi vezani za migraciju, odliv mozgova…, dok se na skupovima o kvalitetu globalni trendovi prenose na nacionalni nivo, na nivo organizacije i na nivo koji govori o tome kako se kroz primenu novih poslovnih modela, standarda sistema menadžmenta, standarda za proizvode, procese, doprinosi odgovoru na izazove koji nam dolaze sa globalnog nivoa.

Na kraju svog obraćanja mr Dušan Stokić je čestitao Fondaciji za kulturu kvaliteta i izvrsnost na istrajnosti, da iz godine u godinu okuplja ugledne predstavnike struke i nauke na razmenu dragocenih iskustava.


OKUPLJANJE U DUHU KVALITETA I I ZVRSNOSTIProf.dr Zdravko Krivokapić: Kvalitet je čist,
ako ga bilo čime unizite, to više nije kvalitet.

Prof. dr Zdravko Krivokapić, je prisutne pozdravio u ime saradnika Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, a govoreći o kvalitetu rekao je da se ovaj skup  održava: “u najblagoslovenijem dobu, a to je doba časnog posta, kada su prva tri dana primirje, koje podrazumjeva da se tihuje, miruje i suvojeđe”, naglasio je prof. Krivokapić, govoreći dalje o kvalitetu:  “koji je čist, njega ako bilo čime unizite to više nije kvalitet. Kvalitet je tih, on ne buči, on ne huči i njemu ne treba truba da bi dokazao svoju vrijednost. Isto tako je i sa organizatorima ovih savjetovanja. Oni uvijek istrajno, potpuno u duhu kvaliteta i izvrsnosti nas okupljaju i daju nam mogućnost da iskažemo ono što je po prvi put u toj godini moguće, a to je da prikažemo ono što smo radili u dosadašnjem radu”.Anita Bešker, prof: Veliki pozdrav ispred
Hrvatskog društva menadžera kvalitete!

Anita Bešker je učesnicima i organizatorima Nedelje kvaliteta uputila veliki pozdrav ispred Hrvatskog društva menadžera kvalitete koje, kao i Fondacija, svake godine okuplja eminentne stručnjake.

Govoreći o vremenu u kome živimo: “danas, kažu da sa zapada dolazi mir, sa istoka izbjeglice, iz zraka meteori, a mi smo ovdje, svi zajedno, okupljeni  oko jednog nazivnika, koji se zove kvaliteta. Ovaj skup, je osobno meni posebno drag i uvijek sam prisutna kada god to mogu, zato što je povezan sa našom organizacijom, koja se zove OSKAR – Centar za ravoj i kvalitetu”.

Gospođa Bešker je ovom prilikom najavila simpozij u Crikvenici (od 18. do 20. marta), u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete – HDMK, pod nazivom: Kvaliteta jučer, danas i sutra. Skup je, na žalost, u međuvremenu odložen zbog virusa korona.Prof. dr Zoran Punoševac: Očekivanje da će i ovog puta
biti prezentirani kvalitetni radovi, uz korisnu diskusiju i razmenu mišljenja...

Prof.dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije,  zbog neodložnih poslovnih obaveza, nije prisustvovao otvaranju Nedelje kvaliteta 2020, ali je učesnike skupa pozdravio drugog dana savetovanja. Uz želje za uspešnim radom i verom da će i ovog puta, bez obzira na vanrednu situaciju izazvanu virusom korona, biti prezentirani kvalitetni radovi,  uz korisnu diskusiju i razmenu mišljenja.

Prof. Punoševac je ovom prilikom najavio 22. nacionalni i 8. međunarodni naučno-stručni skup: „Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost“, koji se već tradicionalno organizuje na Kopaoniku, a ove godine će biti održan od 25. do 27. novembra 2020. godine.


ISS – LIDER U OBLASTI STANDARDIZACIJE U REGIONUAleksandar Cincar: Vrlo dobra saradnja
Instituta za standardizaciju BiH sa ISS.

Aleksandar Cincar, direktor Instituta za standardizaciju BiH je u svom pozdravnom govoru, između ostalog, rekao da njegova institucija već 12-13 godina, ima implementiran sistem u skladu sa ISO 9001 i da u poslednje dvije godine implementira ISO 27001, kao dobar alat svim organizacijama za unapređenje poslovanja. On je naglasio da je Institut za standardizaciju Srbije lider u ovoj oblasti u regionu - prvi što se tiče ispunjavanja kriterijuma i principa evropske standardizacije, tako da je praćenjem njegovih aktivnosti olakšano poslovanje institucija u okruženju.

- Sa Institutom za standardizaciju Srbije imamo vrlo dobru saradnju, trenutno imamo zajednički projekat po pitanju izrade nacionalnog dodatka za evropski standard za nadzemne vodove nadzemnog napona iznad jednog kilovolta, imamo aktivnosti na zajedničkoj organizaciji obuka o atraktivnim standardima. To je zajednički rad Republičkog zavoda za standardizaciju Republike Srpske iz Banja Luke, Instituta za standardizaciju BiH, Instituta za standardizaciju Srbije – rekao je gospodin Cincar.Tatjana Bojanić: ISS - platforma okupljanja
poslenika kvaliteta i standardizacije…

Tatjana Bojanić, direktorka Instituta za standardizaciju Srbije  je izrazila svoje zadovoljstvo prisustvom predstavnika iz instituta za standardizaciju iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Severne Makedonije… što pokazuje da je standardizacija jedna tačka  okupljanja, čim su oni prepoznali značaj da budu na ovom skupu.

Govoreći o ulozi i saradnji ISS sa institucijama u regionu, gospođa Bojanić je rekla: “Mi smo se u prethodnih nekoliko godina zaista trudili da Institut za standardizaciju Srbije bude mesto, odnosno platforma gde će se okupljati poslenici kvaliteta i poslenici standardizacije, odnosno oni koji rade na standardizaciji. Između ostalog, u našim aktivnostima potrudili smo se da se otvorimo i da uspostavimo saradnju u regionu koja je zaista značajna, jer suština je u tome da ne radimo iste stvari na više mesta, nego da neke stvari radimo zajedno. Takođe je vrlo važno da Institut bude otvoren pre svega za privredna društva i za privredu, a isto tako i za organe državne uprave, kao i za sve druge zainteresovane strane, jer suština je u tome da mi na ovim poslovima radimo zajedno, da zajedno šaljemo jednu poruku koja je po svojoj prirodi plemenita, koja zaista nema u sebi ništa što bi moglo da bude pogrešno ili štetno.
Ja sam i prethodni put rekla da je Institut u prošloj godini mnogo uložio u investicije. Investirali smo u zgrade i opremu da bi napravili svima vama bolje uslove za rad, da bismo pratili savremene trendove, da bismo mogli da se povezujemo sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, da bi se ta poruka dalje i glasnije čula”.


AKTIVNOSTI ATS U SKLADU SA STRATEŠKIM CILJEVIMA I NA NACIONALNOM I NA MEĐUNARODNOM PLANU


Prof.dr Aco Janićijević:
Predstavio aktivnosti ATS za naredni period


Prof. dr Aco Janićijević
, direktor Akreditacionog  tela Srbije je, između ostalog, predstavio aktivnosti ATS-a za naredni period.

- Što se tiče 2020. godine, u skladu sa svojim strateškim ciljevima i politikom kvaliteta aktivnosti ATS, radićemo na završetku svih započetih procesa akreditacije, održavanju postojećih akreditacija i akreditaciji novih, rešavanju neusaglašenosti, potpunoj primeni sistema menadžmenta ATS usaglašenog sa zahtevima standarda 17011 i drugih obavezujućih dokumenata međunarodnih organizacija, Evropske akreditacije, Međunarodne asocijacije za akreditaciju laboratorija ILAC  i Međunarodnog foruma za akreditaciju IFA, čija je primena obavezna u 2020. godini. Radićemo posvećeno na utvrđivanju procesa ocenjivanja u cilju povećanja njegove efikasnosti, uz potpunu primenu izmenjenih. Sistem koji sam zatekao, u skladu sa potrebama je osvežen, izmenjen ne na štetu kvaliteta, već sa projekcijom poboljšanja i povećanja kvaliteta izmenjenih dokumenata, održavanju potpisanih sporazuma EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA, koje već imamo, saradnji sa regulatorima i vlasnicima šema ocenjivanja usaglašenosti, na uspostavljanju operativne saradnje u skladu sa potpisanim sporazumima i protokolima - a imamo ih na mnogim poljima, povećanju kompetentnosti zaposlenih, povećanju broja ocenjivača i tehničkih eksperata. Radićemo na: utvrđivanju sistema ocenjivanja kroz uspostavljanje jedinstvene liste dobre ocenjivačke prakse, sa ciljem harmonizacije rada ocenjivača, na potpunoj primeni izmenjenih kriterijuma za njihovu kompetentnost; na preispitivanju registra ocenjivača i tehničkih eksperata za obezbeđenje njegove potpune operativnosti na učešću u organizaciji programa i projekata, a ima ih već dva-tri, a biće ih četiri-pet do kraja godine; u oblasti akreditacije infrastrukture kvaliteta u zajedništvu sa Ministarstvom privrede;  na uspostavljanju i primeni akcionih planova operativne saradnje sa drugim akreditacionim telima u skladu sa potpisanim bilateralnim sporazumima; na operativnoj implementaciji informacionog sistema na kome intenzivno radimo; sprovođenju politike promocije potpisanih sporazuma kroz promociju, akreditacije i ekvivalentnosti sistema akreditacije u Republici Srbiji sa sistemima akreditacije prvenstveno u zemljama članicama EU.

Pored navedenog, radiće se: proširenje oblasti akreditacije na oblast koja je obuhvaćena zakonom o građevinskim proizvodima i pripadajućim pravilnicima; proširenje akreditacije na oblast koja je obuhvaćena Zakonom o medicinskim sredstvima; ocenjivanje u svrhu završetka prelaska na novo izdanje standarda 17025; unapređenje uspostavljenog procesa akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta; medicinska sredstva 13485, proširenja akreditacije za oblast akreditacije medicinskih laboratorija za oblast akreditcije prema standardu 15189, plus 22870; na nastavku započetih aktivnosti na akreditaciji u oblasti usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja; na nastavku aktivnosti na akreditaciji poslova u vezi sa primenom zakona u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti; na nastavku planiranih aktivnosti na akreditaciji tela za verifikaciju izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte prema standardu 14065, koje će biti usaglašene sa donosiocem nacionalnog propisa u ovoj oblasti, s obzirom da u toku 2019. godine  nije bilo aktivnosti od strane donosioca propisa”.


MANIFESTACIJE KVALITETA – ZNAČAJNA PODRŠKA U IMPLEMENTACIJI I PRIBLIŽAVANJU PROPISA STRUČNOJ JAVNOSTI I PRIVREDNICIMA


Nikola Mirković: Skupovi o kvalitetu već godinama
podižu lestvicu na jedan viši nivo…

Nikola Mirković, je pozdravio učesnike Nedelje kvaliteta 2020. u ime ministra privrede, gospodina Gorana Kneževića i pomoćnika ministra za ovu oblast, Aleksandra Starčevića, i u svoje lično ime. On se zahvalio Fondaciji za kulturu kvaliteta i izvrsnost što već dugi niz godina uspešno organizuje ovu manifestaciju.

- Državni organi koji kreiraju regulatorni okvir, kao što je Ministarstvo privrede, smatraju ove manifestacije značajnom podrškom u implementaciji propisa i u približavanju propisa široj i stručnoj javnosti i privrednicima, jer na taj način doprinose boljem okviru, i regulatornom i institucionalnom, za primenu tih propisa. Skupovi o kvalitetu već godinama na neki način i podižu lestvicu na jedan viši nivo i vrlo su uspešni u tome. Čestitam ovu godišnjicu kolegama iz FQCE… Mi ćemo nastaviti sa zajedničkim aktivnostima. O tome šta je Ministarstvo privrede uradilo od našeg poslednjeg skupa, imate sve informacije na našoj web stranici TECHNICS Ministarstva privrede - i o zakonodavnom okviru, i o pregovaračkom procesu, i o saradnji sa privredom i institucijama infrastrukture kvaliteta. Gospodin Mirković je pozvao učesnike skupa da prate jako zanimljiva i korisna predavanja koja slede, proglašavajući Nedelju kvaliteta 2020. otvorenom.


IZ PROGRAMA NEDELJE KVALITETA 2020 – AKTUELNE TEME, PRAKSA USPEŠNIH, OKRUGLI STO

Uvodne teme Nedelje kvaliteta 2020. bile su: Poslovna izvrsnost na pragu nove decenije, koju je izložio dr Miloš Jelić i Evropski “Zeleni dogovor” - mr Dušan Stokić.

U okviru panela I, izloženi su radovi: Industry 4.0 – Quality 4.0: Kompetentnost ljudskih resursa – glavni rizik ili prilika, našeg eksperta Vladimira Simića;  Modernizam vrijednosti i kvalitet - prof. dr Zdravko Krivokapić; Određivanje prilika primjenom modela organizacione kompetentnosti - prof.dr.sc. Krešimir Buntak; Operativni rizik – ključni rizik postizanja održivog uspjeha – dr Radoica Luburić; Agilni pristup upravljanju investicionim projektima - dr Radoslav Raković.

Navodimo još neke zanimljive teme sa Nedelje kvaliteta 2020: Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama u Republici Srbiji – dr Nenad Komazec;  Mjerenje performansi pametnog grada u oblasti saobraćaja – emeritus prof.dr Milan Perović i mr Dragoljub Šarović; Uloga i značaj standarda za veštačku inteligenciju – dr Snežana Čerepnalakovska Dukovska i dr Sonja Čerepnalakovska; Održavanje tehničkih sistema i bezbednost zaposlenih – prof.dr Zoran PunoševacOrganizaciona kultura: faktor uspešnosti – Tatjana Nešić; Metodološki pristup procesu preispitivanja od strane rukovodstva – Branislava Milovanov

Dobitnici prvih nagrada u svojim kategorijama za Nagradu za poslovnu izvrsnost “Oskar kvaliteta” 2019 – 25. jubilarne dodele, predstavili su se svojim primerima dobre prakse.Primarijus  dr Aleksandar Jokić

- Apsolutni pobednik u kategoriji javnog sektora – Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja Koviljača”, sa prezentacijom primarijusa dr Aleksandra Jokića, direktora Bolnice, koji je predstavio Kvalitet usluga ove izuzetne institucije;Dr Miodrag Stefanović

- Šampion izvrsnosti u kategoriji realnog sektora – Opšta bolnica Medigroup, N. Beograd, sa prezentacijom dr Miodraga Stefanovića o Korisničkom iskustvu 360°.MSc Saša Vujičić

- Šampion izvrsnosti za organizacije van teritorije Republike Srbije – 13. Jul Plantaže, Podgorica, sa temom: Menadžment kvalitetom vina i bezbjednost proizvoda, autora MSc Saše Vujičića.

Podsećamo da je na 25. konkursu za dodelu “Oskara kvaliteta”, uručeno prvi put novouspostavljeno specijalno priznaje  za Lidera poslovne izvrsnosti,  koje je dobila gospođa Verica Maraš – izvršna direktorka kompanije 13. Jul Plantaže.Slobodan Šekarić: Šta je autsors?

Trećeg dana  savetovanja, održan je okrugli sto sa temom: Autsors: partnerstvo sa visokim stepenom zajedničkog rizika?, čiji je uvodničar bio Slobodan Šekarić – Prvi partisan Užice, a moderator dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE.

Gospodin Šekarić je dobio sve pohvale za izuzetno uvodno izlaganje i izazvao veoma zanimljivu i konstruktivnu raspravu, sa velikim brojem učesnika u diskusiji i bez konačnog odgovora: šta je autsors?PKS - Nedelje kvaliteta 2020: Verni prijatelji kvaliteta ni ovog puta nisu izostali

 

Konkurs Oskar kvaliteta 2021.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2020.

Beohemija - Oskar kvaliteta 2020.


Beohemija - Uručenje nagrade

Putevi Srbije
Uručenje nagrade
Oskar kvaliteta 2020.

Apoteka Beograd
Uručenje nagrade
Lider poslovne izvrsnosti 2020.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Korporativni filmovi za Oskar kvaliteta 2020.


Apoteka Beograd

Putevi Srbije

Beohemija