FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2020


Poštovani čitaoci,

Pred vama je drugi dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2020

Savremene krize i krizni menadžment
(Dr Nenad Komazec)

Dinamika razvoja generičkog modela integriranog sustava upravljanja
(Doc. dr. sc. Miroslav Drljača)

Kvalitet i upravljanje krizom
(Prof. emeritus dr Milan J. Perović, dr Radoica Luburić, prof. dr Nikola Fabris, mr Dragoljub Šarović)

Nova kultura za upravljanje kvalitetom u eri četvrte industrijske revolucije
(Nikola Radić, Vlado Radić)

ISO 19011:2018: Osvrt na rizik
(Prof. dr Zdravko Krivokapić)

Vještina upravljanja vlastitim imidžom u organizaciji
(Mr Kenan Spaho)

Kvaliteta kroz prizmu društvene odgovornosti
(Maja Mutavdžija, doc. dr sc Ana Globočnik Žunac, Vesna Čanadi)

Stalno poboljšanje procesa kao imperativ unaprijeđenja sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu
(Slavoljub Petrović, Milan Borota)

Procena ljudskih resursa sa primenom u Evropskoj uniji
(Ivan Jagodić, Zdravko Ristić, Vladimir Polužanski, Dragan Vuksanović, mr Mihajlo Ristić)

Da li je hrana na tržištu Republike Srbije adekvatno deklarisana
(Dr Nikola Rokvić, dr Jasna Kureljušić, dr Dobrila Jakić Dimić)

Medicinski otpad: Medicina i/ili ekologija
(Mirjana Sklabinski)

Pravci razvoja savremenih ERP rešenja
(Nikola Komatina, Hrvoje Puškarić, Tijana Cvetić)

Upravljanje kvalitetom korisničkih podataka u poslovnim procesima
(Ivan Rezek)

Kultura upravljanja operativnim rizicima:
Alat i ključna komparativna prednost za stalno poboljšanje procesa u luci Kotor

(Doc. dr Pavle Popović, prof. mr Dragan Vujović, doc. dr Marinko Aleksić)


 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow