FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2020


Poštovani čitaoci,

Pred vama je peti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2020 Info blok

Budućnost ocenjivanja i proveravanja: Bliska i ona nešto dalja
(Vladimir Simić)

Kvadratura kvaliteta
(Prof. dr Slavko Arsovski)

Razmišljanje zasnovano na riziku kao novi koncept preventivnog upravljanja
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Okvir rizika za koncept „Industrija 4.0“ u kontekstu održivosti
(Prof. dr Vlado Radić)

Procena rizika od katastrofa u Republici Srbiji: pristup i karakteristike
(Dr Nenad Komazec)

Menadžment kao saznajna disciplina
(Mr Milan Ivanović)

Unapređenje kvaliteta znanja kroz implementaciju obavezne praktične nastave na univerzitetima
(Jelena Šaković Jovanović, Zdravko KrivokapićAleksandar Vujović,)

Moć kreativnosti
(Dragoljub Šarović)

Ključni principi i dobra praksa rukovođenja
(Tatjana Nešić)

Pravci razvoja HLS i MSS standarda
(Branislava Milovanov)

SORS 9000 kao veza između ISO 9001 i AQAP 2110
(Tomislav A. Đorđević)

Rad od kuće: Prednosti i izazovi
(Dr Radoslav Raković)

Najveći izazovi i greške u radu izvršnih direktora
(Slavoljub Petrović)

Uvod u metodološko utvrđivanje pogodnosti, adekvatnosti i efektivnosti sistema menadžmenta
(Slobodan Šekarić)

Razvoj i unapređenje kvaliteta vina
(Msc Saša Vujičić)


 

Forum kvaliteta 2020.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2020.

Beohemija - Oskar kvaliteta 2020.


Beohemija - Uručenje nagrade

Putevi Srbije
Uručenje nagrade
Oskar kvaliteta 2020.

Apoteka Beograd
Uručenje nagrade
Oskar kvaliteta 2020.

Apoteka Beograd
Uručenje nagrade
Lider poslovne izvrsnosti 2020.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow