FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2020


Poštovani čitaoci,

Pred vama je šesti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2020 Info blok

Pandemija koronavirusa i upravljanje operativnim rizikom centralnih banaka
(Dr Radoica Luburić, dr Nikola Fabris, mr Rajko Sekulović)

Psihološka procena rizika u kriznoj situaciji
(Snežana Živković, Milanko Čabarkapa)

Integrirani sustavi upravljanja u zdravstvu
(Matija Kovačić, Vesna Sesar, Sanja Zlatić)

Odgovornost: Standardizovani sistemi menadžmenta
(Zdravko Krivokapić)

Faktori koji će oblikovati poslovne strategije posle pandemije korona virusa
(Prof. dr Vlado Radić, doc. dr Nikola Radić)

Turizam i COVID‑19: Borba za dugoročnu lojalnost korisnika turističkih usluga
(Zoran Jokić, Jelena Jevtić, Vesna Sekulić)

Kako izgraditi uspješne poslovne odnose na tržištu
(Mr Kenan Spaho)

Eko znak u funkciji unapređenja poslovnih procesa:
Drvoprerađivačka industrija u dinamičnom ekonomskom okruženju

(Vladimir Kačarević)

Važnost testiranja za kvalitetnu izradu web rješenja
(Kristian Radić, Renato Barišić)

Dinamika kvaliteta života i sreće u celokupnom životnom ciklusu čoveka
(Jovan Milivojević, Aleksandra Kokić Arsić, Ivan Savović)

Upravljanje internim auditom sistema upravljanja energijom:
Kontrola mogućih pojava neusaglašenosti na osnovu postavki u ogranku RB Kolubara

(M. Sc. Dragan Miladinović, M. Sc. Miloš Tošanić)

Strategija menadžmenta kiseonikom u kontroli kvaliteta vina: Upravljanje proizvodnjom
(MSc Saša Vujičić)

Pandemija bolesti Covid‑19 i podrške privredi Srbije:
Neki aspekti ekonomske krize i programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom

(Milenko Tanović, Vanja Vukojević, Ana Milijić)

Faktori kvaliteta izvođenja nastave matematike sa aspekta primene obrazovnog softvera
(Snežana Gavrilović, Nebojša Denić)


 

Nedelja kvaliteta 2021.

 • An Image Slideshow

Forum kvaliteta 2020.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2020.

Beohemija - Oskar kvaliteta 2020.


Beohemija - Uručenje nagrade

Putevi Srbije
Uručenje nagrade
Oskar kvaliteta 2020.

Apoteka Beograd
Uručenje nagrade
Oskar kvaliteta 2020.

Apoteka Beograd
Uručenje nagrade
Lider poslovne izvrsnosti 2020.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Korporativni filmovi za Oskar kvaliteta 2020.


Apoteka Beograd

Putevi Srbije

Beohemija