FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2021


Poštovani čitaoci,

Pred vama je treći dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2021. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2021 Info blok

Sajber rizik u finansijskom sistemu: Izazovi tokom pandemije koronavirusa
(Prof. dr Nikola Fabris, dr Radoica Luburić, mr Rajko Sekulović)

Trostruka petlja učenja u menadžmentu
(Mr Milan Ivanović)

Samoorganizacija u menadžmentu kvalitetom
(Mr Dragoljub Šarović, dr Milan J. Perović)

Kriza hrane posle pandemije COVID-19: Jedno viđenje (šta nas je snašlo, kako ćemo dalje, šta nam je činiti)
(Radomir M. Radovanović)

Sustav upravljanja građevnim otpadom
(Prof. dr. sc. Nina Štirmer, prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur, doc. dr sc. Ana Baričević)

Stanje digitalne transformacije u proizvodnji
(Prof. dr Vlado Radić, doc. dr Nikola Radić)

Organizacijska otpornost i upravljanje kvalitetom
(Doc. dr. sc. Mate Damić)

Razumjeti kvalitet kao kontinuiranu revoluciju i inovaciju
(MSc Saša Vujičić)

Kvalitet proizvoda i usluga kao ključni element konkurentnosti: Naučni princip
(Mr Kenan Spaho)

Razlika u ceni (RUC) suština poslovanja svakog preduzeća
(Slavoljub Petrović)

Program energetske efikasnosti
(Biljana Suslov, Miša Bulajić)

Analiza indeksa logističkih performansi Srbije i zemalja u okruženju
(Dr Slađana Vujičić, dr Mihajlo Ranisavljević, Olivera Pavlović)

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2021 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Konkurs Oskar kvaliteta 2021.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2020.

Beohemija - Oskar kvaliteta 2020.


Beohemija - Uručenje nagrade

Putevi Srbije
Uručenje nagrade
Oskar kvaliteta 2020.

Apoteka Beograd
Uručenje nagrade
Lider poslovne izvrsnosti 2020.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Korporativni filmovi za Oskar kvaliteta 2020.


Apoteka Beograd

Putevi Srbije

Beohemija