FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 7-8/2021


Poštovani čitaoci,

Pred vama je četvrti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2021. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 7-8/2021 Info blok

Politički aspekt konteksta organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Industry 4.0 – Mogući uticaji na integraciju menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Kvalitet 4.0 zahteva više od tehnologije
(Prof. dr Vlado Radić, doc. dr Nikola Radić)

Od menadžmenta kvalitetom ka kvalitetu menadžmenta
(Prof. dr Milan J. Perović, mr Dragoljub Šarović)

CAF – Model izvrsnosti u javnoj upravi
(Sebastian-Ivan Godina)

Međuljudski odnosi na radnom mestu
(Tatjana Nešić)

Budućnost u inovativnim hibridnim radnim mjestima – Što smo naučili tijekom korona krize o kvaliteti na poslu?
(Izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar)

Sistem upravljanja energijom – Definisanje poredbenih vrednosti relevantnih varijabli u JP EPS ogranak RB Kolubara
(M.Sc. Dragan Miladinović, M.Sc. Miloš Tošanić)

Razvoj kvaliteta hrane primenom metode QFD
(Slađana Mišić, Aleksandar Jovanović, Marko Andrejić)

Kontrola hrane sa aspekta bezbednosti i kvaliteta
(Dr vet. med. Nikola Rokvić, dr sci. vet. med. Jasna Kureljušić, dr sc. vet. med. Dobrila Jakić Dimić)

Osiguranje bezbjednosti hrane i kvalitet vina prema međunarodnim standardima CODEX ALIMENTARIUS i ISO 22000:2018
(MSc. Saša Vujičić)

Digitalizacija sustava upravljanja kvalitetom FINA-e u području upravljanja dokumentiranim informacijama
(Aleksandra Krog, Davorka Granić)

Primjena LEAN SIX SIGMA alata u konkretnim radnim uslovima firme iz automobilske industrije
(Ismar Alagić, Ranko Božičković, Vojo Višekruna, Alaudin Brkić)

Kvalitet & Izvrsnost 7-8/2021 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Konkurs Oskar kvaliteta 2021.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2020.

Beohemija - Oskar kvaliteta 2020.


Beohemija - Uručenje nagrade

Putevi Srbije
Uručenje nagrade
Oskar kvaliteta 2020.

Apoteka Beograd
Uručenje nagrade
Lider poslovne izvrsnosti 2020.

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Korporativni filmovi za Oskar kvaliteta 2020.


Apoteka Beograd

Putevi Srbije

Beohemija