FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2022


Poštovani čitaoci,

Pred vama je šesti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2022. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2022 Info blok

Kompleksnost koncepta održivosti održivog uspjeha

(Mr Dragoljub Šarović, Dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Sertifikovanost sistema menadžmenta kao element tehničke kulture u Srbiji

(Dr Radoslav Raković)

Kvaliteta – povratak korjenima

(Prof. dr. sc. Krešimir Buntak)

Komunikacija u organizaciji problemi i poboljšanja

(Slobodan Šekarić)

Krizni menadžment krizno komuniciranje

(Mr Kenan Spaho)

Održivi sustav upravljanja kvalitetom

(Dr.sc. Matija Kovačić)

Partnerski odnosi kao jedan od ključnih prediktora uspostavljanja uspešnog menadžmenta procesima

(MSc Ana Todorović Spasenić)

Metodologija mjerenja društvene odgovornosti poduzeća

(Dr. sc. Dragutin Funda, Nikolina Vitas, Goran Funda)

Osiguranje kvaliteta i bezbjednosti hrane

(MSc Saša Vujičić)

Očuvanje kulturno istorijskog dobra primenom 3D tehnologija

(Mina Šibalić, Aleksandar Vujović, Jelena Jovanović Šaković)

Performanse lanca snabdevanja u industriji Srbije

(Dr Sandra Milunović Koprivica, Dr Aleksandar Marić, Dr Dragan Rajković)

Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2022 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Nedelja kvaliteta 2023.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2022.Mihailo Vesović PKS


Milenijum tim


ABD PROM


Specijalna bolnica Banja Koviljača


Nelt Grupa


Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow