FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2023


Poštovani čitaoci,

Pred vama je prvi dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2023. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2023 Info blok

Pristupi liderstvu u postizanju izvrsnosti

(Dr Miloš Jelić)

Kvalitet: Kuda ide? Prošlost, sadašnjost i budućnost

(Vladimir Simić)

Usvajanje i primena ESG principa kao ključnog činioca održivog poslovanja

(Marinko Ukropina, Mirko Gavrilović, Nina Mihajlović)

Upravljanje poslovnim rizikom organizacije – imperativ uspješnosti

(Prof.dr.sc. Marko Bešker, Anita Zado Bešker)

Dosadašnja primena i očekivanja od predloga izmena Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu

(Prof. dr Zoran Punoševac)

Standardizacija upravljanja rizikom u oblasti društvene bezbednosti

(Dr Nenad Komazec)

Industrija 5.0 nastanak, koncepcija i percepcija

(Prof. dr Vlado Radić, Doc. dr Nikola Radić)

Procesni model za menadžment organizacionim promenama u skladu sa ISO/TS 10020:2022

(Branislava Milovanov)

Zaštita podataka o ličnosti okvir i izazovi

(Dr Radoslav Raković)

Obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije kroz standarde sistema menadžmenta

(Tomislav A. Đorđević, Darko Đorđević)

Kanban platforma u modulu podrške korisnicima poslovnog softvera

(Vesna Uzelac)

Usaglašenost IMS sa zakonskom regulativom

(Dr Radoslav Raković, Marijana Bačevac)

Značaj provjera efektivnosti i efikasnosti HACCP sistema bezbjednosti hrane

(MSc Saša Vujičić)

UL sertifikacija – početna iskustva

(Nikola Stanišić)

Varijacije DMAIC metodologije i sinergija sa drugim konceptima

(Ma Miljana Mihaljević, Prof.dr Mladen Đurić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2023 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Nedelja kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow