FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2023


Poštovani čitaoci,

Pred vama je drugi dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2023. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2023 Info blok

Razmišljanje zasnovano na krizi

(Dr Radoica Luburić)

Nova verzija HACCP dokumenta Codex Alimentarius

(Prof. dr Radomir Radovanović)

Kompleksnost i upravljanje rizikom projekta

(Mr Dragoljub Šarović)

Identifikacija opasnosti pri proizvodnji, radu i održavanju vjetroelektrana

(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Krizni mеnаdžment u funkciјi bеzbеdnosti društva

(Doc. dr Nenad Komazec)

Upravljanje rizikom - generator stvaranja i zaštite vrijednosti organizacije

(Mr Neško Šćekić)

Uloga multikriterijumskog odlučivanja u procesima poboljšavanja kvaliteta

(Prof. dr Aleksandar Vujović, Prof. dr Jelena Šaković Jovanović, Mr Srđan Đ. Martić)

Liderstvo dokazano kroz preispitivanje menadžmenta

(MSc Saša Vujičić)

Ostvarivanje društvene odgovornosti kroz upravljanje infrastrukturom u „Prvom partizanu“

(Marko Milosavljević, dipl. inž. maš.)

Analiza i poboljšanje skladišnih procesa

(Dr. sc. Matija Kovačić)

Značaj primjene metode FMEA u procjeni rizika

(Aleksa Vujošević, BSc, Prof. dr. Jelena Šaković-Jovanović, Prof. dr. Aleksandar Vujović, Anita Krulanović)

Usaglašenost IMS sa zakonskom regulativom

(Dr Radoslav Raković, Marijana Bačevac)

Optimizacija proizvodnje u metaloprerađivačkoj industriji primjenom linearnog programiranja

(Doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, Doc. dr. sc. Damira Keček, Monika Novak, mag. oec.)

Automatizacija projektovanja proizvoda u mašinstvu

(Jelena Erić Obućina, Vladan Obućina, Violeta Đorđević, Predrag Pravdić)

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2023 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Nedelja kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow