FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2023


Poštovani čitaoci,

Pred vama je treći dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2023. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2023 Info blok

Zaštita podataka o ličnosti - okviri i izazovi

(Dr Radoslav Raković)

Globalni ciljevi održivog razvoja (GSDGs)

(Prof. dr Radomir Radovanović)

Industriја 4.0: nеki аspеkti rаzvоја didаktičkih FM

(Мilаdin Stеfаnоvić, Gligоriје Мirkоv, Мilicа Gеrаsimоvić)

Energetika i zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja

(Dr Radoslav Raković, Dr Jasmina Mandić Lukić, Dr Miodrag Mesarović, Jovan Vukovljak, Ognjen Ivanović, Ivan Backović, Brankica Popović Zdravković)

Obuka i osposobljavanje

(Prof. dr Milan J. Perović, prof. emeritus, Mr Dragoljub Šarović)

Kako postići nivo praktične mudrosti u menadžmentu

(Mr Milan Ivanović)

KVALITETA povratak korjenima (2. Dio)

(Prof. dr. sc. Krešimir Buntak)

Poslovno pregovaranje

(Mr Kenan Spaho)

Ekonomija kvaliteta u funkciji profitabilnosti poslovanja privrednih subjekata

(Dejan Obućinski, Gordana Stojmenović, Nikola Vujanović)

Razvoj proizvoda u cilju ispunjenja zahteva korisnika

(Mihailo Erčević)

Kvalitet života u transhumanom i posthumanom društvu

(Jovan Milivojević)

Procesno orijentisana strategijska mapa kao pokretač vrijednosti niskog nivoa motivacije zaposlenih izazvane pandemijom COVID-19

(Doc. dr Pavle Popović, mr Dragan Vujović)

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2023 Rezime