FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2023


Poštovani čitaoci,

Pred vama je peti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2023. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2023 Info blok

Srbija u industriji 4.0 – šta je i šta može da bude?

(Vladimir Simić)

Doprinos industrije 5.0 u promociji održivog razvoja   

(Mr Prof. dr Vlado Radić, Doc. dr Nikola Radić)

Izazovi upravljanja rizikom u eri vještačke inteligencije

(Dr Radoica Luburić)

Okvir za izmenu ISO 9001

(Branislava Milovanov)

Lični razvoj menadžera kao preduslov za održivo poslovanje

(Mr Milan Ivanović)

Imperativ edukacije auditora

(Dr. sc. Matija Kovačić)

Poslovna agilnost i agilni menadžment sistem

(Aleksandra Heleta Milošević)

Kvalitet performansi kao mjera kompleksnosti proizvodne organizacije

(Mr Dragoljub Šarović)

Društvena odgovornost organizacije u kontekstu novog pristupa zaštiti na radu

(Mr Kenan Spaho)

Provere kao alat za poboljšanja IMS

(Dr Radoslav Raković, Marijana Bačevac)

Zašto svi misle na prodaju kada se pomene stimulacija zaposlenih

(Slavoljub Petrović)

Uprаvljаnје rizikom vаnrеdnih dоgаđаја u funkciјi uprаvljаnја kvаliтетом pоslоvnih prоcеsа

(Nenad Komazec, Katarina Janković)

Tretmani i reciklaža otpadnih motornih ulja i njihov uticaj na životnu sredinu

(Dr Predrag Pravdić, Msc Violeta Đorđević, Msc Jelena Erić‑Obućina, Msc Vladan Obućina)

Kvalitet & Izvrsnost 9-10/2023 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow