FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2024


Poštovani čitaoci,

Pred vama je drugi dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2024. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2024 Info blok

Kvalitet: pokretač razvoja pametnih građana

(Slavko Arsovski)

Kako nagrade kvaliteta doprinose unapređenju kvaliteta i izmeni kultura kvaliteta?

(Vladimir Simić)

Kvaliteta i kupci: kako se prilagoditi generacijama X, Y i Z

(Izv. prof. dr. sc. Ivica Zdrilić, Izv. prof. dr. sc. Mladen Rajko, Mihaela Zdrilić)

Je li održivi sustav upravljanja kvalitetom ključ održivog i društveno odgovornog poslovanja?

(Dr. sc. Matija Kovačić)

Kvaliteta i upravljanje različitostima

(Barbara Jarni)

Standardizacija procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

(Nenad Komazec)

Kada postoji proces projektovanja i razvoja i kako se njime upravlja?

(Dragoljub Šarović)

Implementacija vodika na zračnim lukama u funkciji zaštite okoliša

(Patricija Ivoš, mag. ing. traff., Doc. dr. sc. Igor Štimac, Mr. sc. Damir Vince, Prof. dr. sc. Andrija Vidović)

Izveštavanje o sprovedenim internim proverama u sistemu ISO 45001:2018

(Aleksandar Jovičić, Srećko Ćurčić)

Analiza rezultata merenja buke u životnoj sredini u gradu Kruševcu

(MSc Violeta Đorđević, Dr Predrag Pravdić, Mr Jelena Erić Obućina, MSc Vladan Obućina)

Utjecaj zrakoplova nove generacije na smanjenje buke na zračnoj luci

(Karmela Boc, Doc. dr. sc. Igor Štimac, Prof. dr .sc. Andrija Vidović, Jelena Pivac)

Kvalitet & Izvrsnost 3-4/2024 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow