FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2024


Poštovani čitaoci,

Pred vama je treći dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ objavljen u 2024. godini čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Klub kvaliteta

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2024 Info blok

Model Oskar kvaliteta - sektor zdravstvo

(Dr Miloš Jelić)

Upravljanje kontinuitetom poslovanja u Generali Osiguranju Srbija

(Miodrag P. Jovanović, Sanja Abadžić)

Obezbeđenje kontinuiteta poslovanja

(Dr Radoslav Raković, Marijana Bačevac, Gojko Kukobat)

Obuka i osposobljavanje u funkciji QMS I AIMS*

(Prof. dr Milan J. Perović, prof. emeritus, Mr Dragoljub Šarović)

Utjecajni faktori zadovoljstva zaposlenika u sustavu upravljanja organizacije

(Anita Zado Bešker, Irena Vidović-Delić)

Kauzalni odnos društvene bezbednosti i vanrednih situacija

(Prof. dr Nenad Komazec)

Uticaj obnovljivih izvora energije na životnu sredinu

(Dr Predrag Pravdić, Msc Violeta Đorđević, Msc Jelena Erić-Obućina, Msc Vladan Obućina)

Kvalifikacija dobavljača kao osnova pouzdanog lanca opskrbe

(Dr. sc. Matija Kovačić, Tamara Tetec)

Utjecaj dokumentiranih informacija na uspješnost poslovnih procesa organizacije

(Mag. oec., Aleksandra Kljajić)

Taktike pregovaranja i izvori pregovaračke moći

(MMr Kenan Spaho)

Utjecaj outsourcinga na kvalitetu poslovanja

(Dr. sc. Ana Vukičević, Daniela Ljubičić)

Primena standarda i upravljanje kvalitetom u građevinskoj industriji

(Ljubica Majstorović)

Uporedna analiza modela sa aksijalnom silom i obrtnim momentom za predviđanje kvaliteta obrađene pov

(Radoslav Vučurević, Zdravko Krivokapić)

Kvalitet & Izvrsnost 5-6/2024 RezimeKvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Info blok

Poslovna izvrsnost u uslovima pandemije
(Dr Miloš Jelić)

Učenje u krizi i učenje iz krize
(Dr Radoica Luburić, dr Milan J. Perović, prof. emeritus)

Održiva proizvodnja u kontekstu industrije 4.0
(doc. dr Nikola RadićProf. dr Vlado Radić,)

Industry 4.0 – Quality 4.0: Razmišljanje o budućnosti menadžment sistema
(Vladimir Simić)

Menadžment pomoću misije organizacije
(Mr Milan Ivanović)

Novi projekti u okviru serije standarda ISO 9000
(Branislava Milovanov)

Upravljanje rizikom prema zahtevima standarda ISO 31000: Osvrt sa aspekta kvaliteta procesa
(Dr Nenad Komazec)

Pristup kompetentnom suočavanju organizacije sa neizvjesnošću i rizikom
(Mr Dragoljub Šarović)

Za svaki slučaj
(Tatjana Nešić)

Prednosti implementacije standarda o izvještavanju o održivosti GRI 403
(Mr. sc. Gorana Lipnjak)

Preispitivanje, verifikacija i validacija projektovanja i razvoja u praksi
(Dr Radoslav Raković)

Neobičan standard iz serije ISO standarda ISO 17100: Usluge prevođenja – zahtevi za usluge prevođenja
(Slavoljub Petrović)

Poboljšanje energetskih performansi organizacije – Uticaj sertifikacije na sistem menadžmenta energijom
(Milena Radović, Vladimir J. Simić)

Razvoj servisno orijentisanih kompetencija: Crna Gora u fokusu
(Jelena Šaković-Jovanović, Branko Bošković, Sanja Peković, Aleksandar Vujović)

Uticaj institucionalne ekonomije na infrastrukturu kvaliteta u sektoru vina: Mjerenje budućnosti poslovanja
(MSc Saša Vujičić)

Poboljšanje efektivnosti provera preko treće strane
(Slobodan Šekarić)

Kvalitet & Izvrsnost 1-2/2021 Rezime

Klub kvaliteta


 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow