FQCE

FQCE Benčmarking radionica TRANSPORTŠPED, Beograd


ŠPEDITERSKE USLUGE PO SVETSKIM STANDADIMA

Liderstvo, Partnerstvo i Zadovoljstvo zaposlenih, bile su – 28. maja 2010. godine, teme benčmarking radionice čiji je domaćin bio TRANSPORTŠPED Beograd - dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost – «Oskar kvaliteta» 2009. za oblasti Liderstvo i Zadovoljstvo zaposlenih.

Liderstvo je bila tema Branislava Baćovića – generalnog direktora kompanije, Partnerstvo je predstavio Zoran Vulović – šef Sektora logistike, o Zadovoljstvu zaposlenih govorila Branka Dejanović – predstavnik rukovodstva za kvalitet, a uvodna izlaganja je imao dr Miloš Jelić – predsednik Stručnog saveta FQCE i zamenik generalnog direktora Instituta «Kirilo Savić».

Podsećajući prisutne da Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost upravlja Nacionalnom nagradom za poslovnu izvrsnost – «Oskar kvaliteta», koja se dodeljuje na Svetski dan kvaliteta (drugi četvrtak novembra meseca) i na konkurs koji je za 2010. godinu u toku, Vladimir Trajković – predsednik FQCE se osvrnuo na značaj organizovanja benčmarking radionica.
- Na ovim radionicama se prezentira sažeto iskustvo uspešnih firmi iz Srbije, ali pošto je naš model nastao po uzoru na evropski model izvrsnosti, on se zasniva i na dobroj praksi najuspešnijih firmi Evrope. Ovi primeri dobre prakse, učesnicima benčmarking radionica bi trebalo da posluže da neke segmente Nagrade ugrade u svoje poslovanje, u performanse svojih organizacija. S obzirom da se to u praksi do sada pokazalo kao veoma korisno, mi taj segment negujemo i on se razvija iz godine u godinu – rekao je gospodin Trajković.

Nakon uvodnog izlaganja, u kome je dr Jelić naglasio da je liderstvo u našem modelu nagrade definisano kao ključni kriterijum iz koga sve proishodi, i izneo šta treba da karakteriše izvrsne organizacije i njihove lidere, prisutnima se obratio gospodin Branislav Baćović – generalni direktor TRANSPOTŠPEDA.

 AUTENTIČNI LIDER I ZA ZAPOSLENE I ZA DRUŠTVO

Nezadovoljan statusom koji špediteri imaju u Srbiji, Branislav Baćović (autentični lider – kako ga je nazvao dr Jelić), je najpre govorio o špediciji kao organizovanom prevozu u svim vidovima transporta: brodom, avionom, drumom, rekom, železnicom...Špediterska preduzeća moraju da poseduju skup određenh znanja. Špediter mora da poznaje pravne propise - kako u zemlji tako i u tranziciji, saobraćajne propise, carinske, spoljno-trgovinske, devizne. TRANSPORTŠPED ispunjava sve navedene zahteve, pa najveće poslove dobija od ino partnera, tako da prevoz robe vrši do Kine, Afrike, Malezije, a ne samo po Srbiji u kojoj se poslovna mreža razvijala u skladu sa razvojem tržišta (Kruševac, Leskovac, Vranje, Čačak, Požarevac, ...).
TRANSPORTŠPED je od osnivanja članica FIATA – Međunarodne organizacije špediterskih organizacija, gde su njegovi predstavnici prepoznatljivi i omiljeni i što im omogućuje učestvuje na kongrasima širom sveta. Pored toga, ova naša kompanija je i član IATA – Međunarodne organizacije avio kargo prevoznika.

Od 1996. godine, TRANSPORTŠPED uvodi novu delatnost – distribuciju roba svojih klijenata do kupca, kao i čuvanje robe dok ne bude trebala tržištu. To mu omogućuje izgradnja skladišta preseljenjem na novu lokaciju – Novi Beograd. Skladište raspolaže komorama sa temperaturnim režimima, vide-nadzorom, dojavljivačima požara, a garancija bezbednosti prehrambenih i proizvoda animalnog porekla potvrđena je dobijanjem HACCP sertifikata, janura meseca 2010. godine. Sertifikat o uvedenom sistemu menadžmenta kvalitetom TRANSPORTŠPED poseduje još od 1999. godine, a poslednja resertifikacija je obavljena 2009.

Ostarenje visokog nivo kvaliteta u pružanju usluga je misija TRANSPORTŠPEDA, a vizija: Održavanje liderske pozicije među špediterskim preduzećima u Srbiji i jedna od vodećih špediterskih kuća u regionu.

Ambicija zaposlenih u kompaniji je u skladu sa vizijom i misijom, dakle, da ostanu lideri po kvalitetu pružanja usluga, sa ciljem da se približe visokom nivou po obimu tržišta. Za realizaciju tog cilja, gospodin Baćović kaže da su najveći kapital kadrovi, koji su spremni da i dalje uče i rade, obnavljaju i inoviraju svoja znanja.

Koliko gospodin Baćović posvećuje pažnje zaposlenima, najbolje govore svakodnevni sastanci – otvorena vrata za sve radnike u svakom trenutku, gde se razgovara o problemima i rešenjima za njihovo otklanjanje.

Branislav Baćović nije autentičan lider samo u svom preduzeću. Njega znaju i prepoznaju i u širim društvenim krugovima: književnim, novinarskim, sportskim, neimarskim - TRANSPORTŠPED je dobitnik «Zlatnog beočuga», donator Avaskog tornja... Baćović je veoma prisutan u ekonomskim i društvenim dešavanjima.
- On je čovek sa kojim je zadovoljstvo raditi, koji vodi računa o održivom razvoju i ekologiji – rekao je, između ostalog, gospodin Dragan Stefanović, sekretar Komiteta za saobraćaj Privredne komore Beograda.

PARTNERSKI ODNOSI SA GLOBALNIM SVETOM 

Govoreći o partnerstvu, gospodin Zoran Vulović je naglasio da je TRANSPORTŠPED prepoznatljiva firma na svim destinacijama, da gradi partnerske odnose sa globalnim svetom počevši od Kine do Indonezije, Japana, Rusije, Afrike – kao jednom od najperspektivnijih tržišta.

Partnerski odnosi, koji su izgrađeni na poverenju i na inovacijama i kreativnim realizacijama poslova, održavaju se sa: kupcima, dobavljačima, privrednim komorama Srbije i Beograda, Upravom carine, inspekcijskim službama, školama i fakultetima, medijskim kućama, kulturnim institucijama.

LJUDSKI RESURSI KAO KONKURENTSKA PREDNOST

Ljudski resursi su jedan od temelja uspešne poslovne politike TRANSPORTŠPEDA i jedan od strateških ciljeva, koji se odnose na obezbeđenje radnih i socijalnih uslova u preduzeću, uključenje zaposlenih u sve procese poslovanja, omogućavanje stručnog osposobljavanja i edukacije, razvoj karijere, motivaciju. Od samog početka rada kompanija je zauzela stav da u zaposlene treba ulagati, da ih treba uvažavati i motivisati. Smatramo da nam je takav stav prema zaposlenima doneo konkurentsku prednost u odnosu na druga preduzeća i obezbedio zadovoljstvo zaposlenih – rekla je u svom uvodnom izlaganju gospođa Branka Dejanović.

Kvalifikacionu strukturu kompanije čini 45% zaposlenih sa visokom i višom stručnom spremom, što je s obzirom na prirodu i složenost posla zadovoljavajuće, i predstavlja konkurentsku prednost u odnosu na preduzeća iz iste branše.

Gospođa Dejanović je naglasila veliku podršku kvalitetu od strane generalnog direktora.

- Motivacija je u direktoj vezi sa liderstvom, a mi imamo lidera koji je autoritet, koga sledimo i on je uzor kako treba da radimo. On je inicijator poboljšanja, kreator organizacione kulture čiji je cilj osećaj pripadnosti organizaciji. Mehanizam koji značajno smanjuje konflikte je direktna komunikacija – otvorena vrata direktora za sve zaposlene.

Podršku nadahnutom izlaganju predstavnika rukovodstva za kvalitet, dali su novozaposeni mladi kadrovi, a suština je u jednoj od izjava: Radim posao koji volim, u lepoj atmosferi.

Što se tiče diskusije, najveće interesovanje je izazvalo pitanje u vezi otvorenih vrata direktora, zatim – sprovedene ankete, koju je prikazala gospođa Dejanović, o zadovoljstvu zaposlenih platom, motivaciji...

Među motivacione faktore za zaposlene spada i redovno organizovanje zajedničkih putovanja po znamenitim mestima Srbije, a sa jednog takvog druženja, prikazan je video zapis učesnicima benčmarking radionice, koji su zatim obišli skladišta TRANSPORTŠPEDA.Branislav Baćović: kadrovi – najveći kapital


 
Zoran Vulović: partnerski odnosi izgrađeni na poverenju


 
Branka Dejanović: u zaposlene treba ulagati, treba ih uvažavati i motivisatiDr Miljan Baćović - direktor javnih i carinskih skladišta:
upoznao je goste sa prostorom za robu,
koji raspolaže komorama sa temperaturnim režimima,
video-nadzorom, dojavljivačima požara

 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow