FQCE

Benčmarking radionica – primeri dobre prakse


PRIMER USPEŠNOSTI U ZDRAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE

Prva ovogodišnja benčmarking radionica, kao deo programa FQCE, održana je 19. aprila u Domu zdravlja Bijeljina – dobitniku nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ 2012. godinu za tri  oblasti: Liderstvo, Rezultati korisnici i Ključni rezultati. Brojne goste, u ime domaćina, pozdravio je doc. dr Zlatko Maksimović, direktor Doma zdravlja Bijeljina, a u ime suorganizatora – Vladimir Trajković, predsednik Fondacije za kulturu kvaliteta izvrsnost.


Učesnici benčmarking radionice u Domu Zdravlja Bijeljina

Koliko je bilo interesovanje za primere dobre prakse Doma zdravlja Bijeljina, najbolje svedoče brojni učesnici, predstavnici: Ministarstva zdravlja Republike Srpske; Fonda zdravstvenog osiguranja RS; Instituta za javno zdravlje RS; Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Vojvodine; Grada Bijeljine; Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost. Zatim – direktori domova zdravlja Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, direktor opšte bolnice Sveti Vračevi u Bjeljini.

PUT DOBRE PRAKSE DOMA ZDRAVLJA BIJELJINA


Doc. dr Zlatko Maksimović

Pozdravljajući učesnike radionice, doc. dr Zlatko Maksimović je istakao da je ideja skupa, da se kroz primere dobe prakse i razmenu pozitivnih iskustava uči i zajednički dođe do što boljih rešenja, kako bi sugrađani imali što više koristi od zdravstvenih ustanova. On je naglasio da uvek može bolje i više da se radi, u cilju promocije zdravlja, prevencije bolesti, a sve u funkciji zadovoljstva korisnika.


Vladimir Trajković

Predsednik FQCE Vladimir Trajković je istakao izuzetne rezultate koje je Dom zdravlja Bijeljina postigao na konkursu za „Oskar kvaliteta“ 2012, a njegovo učešće na takmičenju, kao izuzetan događaj koji je inicirao  kreiranje nove kategorije nagrade za organizacije van teritorije Republike Srbije. On je pozvao i druge organizacije van Srbije, da krenu putem dobre prakse Doma zdravlja i da se uključe u korišćenje modela nagrade, koji nije samo model za takmičenje, već pre svega menadžment alat za unapređenje performansi organizacije.


Slavko Bašić

U ime grada Bijeljina, prisutne je pozdravio Slavko Bašić, načelnik gradskog odeljenja za društvene delatnosti. On se osvrnuo na zavidnu infrastrukturu grada stvorenu uz pomoć vlade Republike Srpske, resornog ministarstva ... koja omogućava da se menadžment razvija u dobrim uslovima i da daje dobre rezultate, i pohvalio Dom zdravlja kao organizaciju koja je spremna da stalno uči, bez obzira na postignuti uspeh.


Mr Darko Tomaš

Mr Darko Tomaš, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske  je Dom zdravlja Bijeljina nazvao primerom uspešnosti u zdravstvu RS, uz uverenje da će  Fond, u skladu sa svojim mogućnostima, podržavati promociju dobrih rezultata i primera dobre prakse, bez obzira na brojne probleme – pre svega finansijske.


Dr Zoran Latinović

U ime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, prisutnima se obratio dr Zoran Latinović, pomoćnik ministra. Čestitajući menadžmentu i zaposlenima u Domu zdravlja na unapređenju svojih sposobnosti i podizanju kvaliteta rada i rada ove zdravstvene ustanove, dr Latinović  je rekao da je to upravo ono što je Ministarstvo zagovaralo i čemu je težilo proteklih godina. On je izložio da su značajna sredstva  uložena u rekonstrukciju i izgradnju novih prostora, obezbeđenje savremene medicinske opreme, opremanju dijagnostičkih ustanova – stvaranju preduslova za dobro funkcionisanje svake zdravstvene ustanove, da savremenom medicinom pruže najsavremenije medicinske usluge koje traže građani. Kao jedna od vrlo važnih reformi u unapređenju zdravstvenog sistema, navedena je edukacija svih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Za ovu benčmarking radionicu, gospodin Latinović je rekao da je dobra prilika za razmenu iskustava i podsticaj da se radi još aktivnije i više na unapređenju menadžerskih sposobnosti.


Dr Danijela Stanković-Baričak

Dr Danijela Stanković-Baričak  je pozdravila skup ispred Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju AP Vojvodine,  rečima da  je ova benčmarking radionica dokaz da Dom zdravlja Bijeljina radi na stalnom unapređenju kvaliteta, a u  uslovima daleko skromnijih resursa od okruženja, jedino na šta možemo računati je kvalitetan rad.

„OSKAR KVALITETA“ ZA ORGANIZACIJE VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE


Dr Miloš Jelić

Uvodno izlaganje na benčmarking radionici imao je dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE.  On je upoznao prisutne sa razlikom između sistema kvaliteta i poslovne izvrsnosti, dao paralelu između Evropske nagrade za kvalitet i Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost Srbije,  predočio novu kategorije nagrade „Oskar kvaliteta“ za organizacije van teritorije Republike Srbije.

„Organizacija postaje izvrsna ukoliko prednjači u odnosu na druge, ukoliko ide malo ispred njih...izvrsnost je u onim novim, kreativnim rešenjima koja postoje kao mogućnosti u svakoj organizaciji, samo je pitanje da li ćemo te mogućnosti prepoznati...“


Primeri dobre prakse predstavljeni su kroz:

- LIDERSTVO (Doc. dr Zlatko Maksimović, direktor Doma zdravlja Bijeljina; Dr Ljiljana Ivančić, direktor   Doma zdravlja Srebrenica; Dr Vera Muškinja, zamenik direktora Doma zdravlja Sremska Mitrovica);

- UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (Dr Srđan Mijatović, zamenik direktora Doma zdravlja Bijeljina; Dijana Panić, koordinator kvaliteta Doma zdravlja Ugljevik);

- PRAĆENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGA (Valentina Petrović, koordinator za odnose sa javnošću Doma zdravlja „Mr Milenko Marin“ Loznica; Čedomir Radovanović, šef sektora za upravljanje kvalitetom Doma zdravlja Bijeljina);

- UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM (Almira Riznaj, Dom zdravlja Tuzla; Ružica Jelisić, Dom zdravlja Bijeljina).

 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow