FQCE

Benčmarking radionica - Institut za higijenu i tehnologiju mesa

JASNO OPREDELJENJE ZA KORIŠĆENJE MODELA IZVRSNOSTI

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je, sa Fondacijom za kulturu kvaliteta i izvrsnost, organizovao – 15. maja 2014. godine, benčmarking radionicu na kojoj je predstavljena dobra praksa ove izuzetne institucije – dobitnika Oskara kvaliteta 2013, kao Apsolutnog pobednika u kategoriji malih i srednjih organizacija.
U ime domaćina radionice, prisutne je pozdravila dr Vesna Matekalo Sverak, direktor Instituta, a u ime FQCE – Vladimir Trajković, predsednik Fondacije.

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je, kao svoje primere dobre prakse, predstavio: Procese, proizvode i usluge; Rezultate kod korisnika i Rezultate kod ljudkih resursa.

Pre prezentacije dobre prakse, kriterijume Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost za oblasti u kojima se Institut predstavio, prezentirao je prof. dr Nikola Vujanović – član Stručnog saveta FQCE i ocenjivač za nagradu Oskar kvaliteta. Prof. Vujanović je prethodno govorio i o nastanku nagrada za poslovnu izvrsnost i razlici između standarda kvaliteta (kao minimalnih) i nagrada kvaliteta (kao maksimalnih) zahteva poslovanja, kao i o nivoima izvrsnosti i načinu ocenjivanja za Oskar kvaliteta.

Delatnost i istorijat Instituta za higijenu i tehnologiju mesa predstavila je dr Danijela Šarčević, PR Instituta, koja je kasnije izložila i Rezultate kod društvene zajednice.

O Procesima, proizvodima i uslugama i Rezultatima kod korisnika, govorio je dr Zoran Petrović,

koordinator za sisteme menadžmenta, dok je Rezultate kod ljudskih resursa predstavila Gordana Terzić iz Sektora opštih poslova sa bibliotekom i informatikom.

Nakon završene radionice, učesnici su obišli laboratorije Instituta za biološki razvoj i kontrolu kvaliteta i bezbednost hrane.


Dr Vesna Matekalo Sverak: dobrodošlica učesnicima benčmarking radionice


Vladimir Trajković: čestitke na izuzetnim rezultatima na konkursu za Oskar kvaliteta 2013.


Prof. dr Nikola Vujanović: od standarda do nagrada kvaliteta


Dr Zoran Petrović: Procesi, proizvodi i usluge i Rezultati kod korisnika


Dr Danijela Šarčević: Rezultati kod društvene zajednice


Gordana Terzić: Rezultati kod ljudskih resursa


Učesnici benčmarking radionice u sali Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd


Laboratoriju za hemijska ispitivanja predstavila je dr Danijela Vranić

 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow