FQCE

Svetski dan kvaliteta i Evropska nedelja kvaliteta 2008.

DODELA NACIONALNE NAGRADE ZA POSLOVNU IZVRSNOST – OSKAR KVALITETA 2008


Pod pokroviteljstvom Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije, Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE i časopis «Kvalitet» u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovali su i ove godine - 17. put po redu, manifestaciju posvećenu Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta 2008. godine.
U okviru ove manifestacije je u Sava centru 11. i 12. novembra održano savetovanje Kvalitetom u svet, a 13. novembra u Privrednoj komori Srbije, na Svetski dan kvaliteta, uručene – 14. put po redu, nagrade za poslovnu izvrsnost Srbije – Oskar kvaliteta 2008.
Nagrade je uručio predsednik Žirija za dodelu Oskara kvaliteta 2008. mr Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj.Savetovanje Kvalitetom u svet je, nakon pozdravnog govora u ime organizatora - predsednika FQCE gospodina Vladimira Trajkovića, otvorila gospođa Jelena Popović – pomoćnik ministra u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj, pokrovitelja manifestacije.


Vladimir Trajković

 
Jelena Popović


Na Svetski dan kvaliteta, 13. novembra, u Privrednoj komori Srbije prisutnima se u ime domaćina obratila potpredsednica Komore Vidosava Džagić, Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj – mr Mlađan Dinkić, a u ime Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost – dr Miloš Jelić, predsednik Stručnog saveta FQCE.

Vidosava Džagić

 
Mr Mlađan Dinkić

 
Dr Miloš Jelić


Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost – Oskar kvaliteta, koja se dodeljuje u dve kategorije, pripala je za 2008. godinu sledećim organizacijama:

I kategorija velikih organizacija

Apsolutni pobednik je CALRSBERG SRBIJA Čelarevo, dok su dobitnici nagrada za poslovnu izvrsnost za pojedine oblasti:

 • MESSER TEHNOGAS Beograd za oblasti
  1) LJUDSKI RESURSI, 2) PROCESI, 3) ZADOVOLJSTVO KORISNIKA 4) i POSLOVNI REZULTATI
 • KOLUBARA UNIVERZAL Veliki Crljeni za oblasti
  1)LIDERSTVO, 2) ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH i 3) PROCESE
 • APOTEKA BEOGRAD Beograd za oblasti
  1) LIDERSTVO, 2) LJUDSKE RESURSE i 3) PROCESE
 • VODE VOJVODINE Novi Sad za oblast
  1)UTICAJ NA DRUŠTVO.


II kategorija malih i srednjih organizacija

Apsolutni pobednik je INGRAP-OMNI d.o.o. Valjevo, dok su dobitnici nagrada za poslovnu izvrsnost za pojedine oblasti:

 • STUDENTSKI CENTAR NIŠ za oblasti
  1) LIDERSTVO i 2) RESURSI
 • ETERIKA d.o.o. Trstenik za oblast
  1) LIDERSTVO

 

VELIKE ORGANIZACIJEKARLSBERG SRBIJA, Čelarevo: APSOLUTNI POBEDNIKMr Mlađan Dinkić i Aleksandar Radosavljević, generalni direktor KARLSBERG SRBIJE


„KARLSBERG SRBIJA“ iz Čelareva, pivara osnovana još 1892. godine, koja se ozbiljnije razvija od 1966, da bi poslednjih godina u porodici Karlsberg doživela enorman rast. Danas najperspektivnija firma Karlsberga u jugoistočnoj Evropi sa godišnjim nivoom investicija od 50 miliona eura, ćerka-kompanija koja osniva svoje ćerke-kompanije u regionu. Firma koja je koncipirana na liderstvu i planiranju intenzivnog razvoja u karijeri. Zbog izuzetno skupih obuka kojima se podvrgavaju zaposleni na višim nivoima, za svako radno mesto postoji planirani sukcesor, tako da se period uvođenja na nove poslove smanjuje na minimum. Zapošljavanje se nalazi pod kontrolom Funkcije ljudskih resursa, a sprovodi se prolaskom kroz dve ili tri serije razgovora i testiranja. Po prijemu novozaposlenog, sprovodi se: indukcioni trening, zatim obuka sa supervizorom, monitoring od strane supervizora, a kasnije povremeno održavanje i podizanje kompetentnosti. Ključne vrednosti kompanije: odgovornost, timski rad, ambicioznost, inovativnost, iskrenost i okrenutost potrošačima ne predstavljaju samo kredo kompanije već daju i motornu snagu koja podržava ovakav rast kompanije. Dinamičan razvoj iziskuje da se strategije kompanije preispituju svaka tri meseca, a, shodno tome, „Karlsberg Srbija“ već preduzima set mera za ublažavanje posledica svetske finansijske krize. Kupci su sve vreme u fokusu. Zadovoljstvo kupaca se prati na vrlo strukturiran način: po regionima, po punktovima, po prodavcima, po ciljnim grupama, po proizvodima, a faktički se prati koeficijent dissatisfakcije (obzirom da je usredsređenost na mali prostor do potpunog zadovoljstva kupca). Društvena odgovornost, a posebno učinci u zaštiti životne sredine su značajni. U protekle četiri godine, ostvarena je racionalizacija potrošnje vode za 30 %, a potrošnje električne i toplotne energije za 50 %, a 60 % otpada se reciklira ili predaje na korišćenje u drugim industrijama. Izuzetnost ove kompanije nije u tome što poseduje sertifikovan integrisani sistem menadžmenta koji obuhvata: kvalitet, zaštitu životne sredine, zdravlje i zaštitu na radu i bezbednost hrane, već što je takav sistem u potpunosti implementiran, tako da za svaku godinu, za svaki od sistema menadžmenta postoje ciljevi koji su potpuno kvantifikovani, a to znači merljivi i potpuno transparentni.

MESER TEHNOGAS – Beograd, nagrada za poslovnu izvrsnost za oblasti:
1) LjUDSKI RESURSI, 2) PROCESI, 3) ZADOVOLjSTVO KORISNIKA i 4) POSLOVNI REZULTATIZa MESER TEHNOGAS Nagradu je primio gospodin Ernst Bode, generalni direktor


„MESER TEHNOGAS“ je najveće preduzeće za proizvodnju tehničkih gasova u Srbiji koje na srpskoj strani baštini tradiciju od 80 godina, a na strani Mesera čak punih 110 godina. U nastojanju da sačuva i ojača svoju lidersku poziciju na tržištu tehničkih gasova, ovo preduzeće ostvaruje konstantan tehničko-tehnološki napredak, uvećava efikasnost i profitabilnost, obogaćuje svoj asortiman novim proizvodima i demonstrira ekološku supremaciju svojih proizvoda. Sva unapređenja ishode iz razvoja ljudskih resursa, a u „Meser Tehnogasu“ se akcenat stavlja na razvoju karijere, kao i održavanju odnosno podizanju kompetentnosti zaposlenih; ne samo zbog činjenice da je svaki zaposleni u protekloj godini u proseku proveo 4,5 dana na obuci, već pre svega zbog ekstenzivne evaluacije efekata sprovedene obuke i aktivnosti preispitivanja zahteva za svako radno mesto. Prijem u radni odnos obuhvata psiho-testove, testove znanja i mentorski monitoring u perioda uvođenja u posao. Zahvaljujući ostvarenoj zrelosti, funkcija upravljanja ljudskim resursima je nedavno spuštena sa regionalnog na lokalni nivo. Sa jednakom ozbiljnošću pristupa se i zadovoljenju kupca. Specifična tehnologija iziskivala je punu aktivnost službe „Projektovanje i servis“ jer je često, pored isporuke proizvoda, neophodno izgraditi postrojenje direktno kod potrošača i pružiti mu neophodan konsalting. Istraživanja zadovoljenja kupaca su izuzetno slojevita, obuhvataju lica sa obe strane interfejsa kupac/prodavac, a iz njih ishodi vrlo diferencirani program obuke za zaposlene u prodajnoj mreži, za koje se „autsorsuju“ najbolji raspoloživi programi obuke. Svi poslovni rezultati su u skladu sa planom, a svake godine se ostvaruje značajan rast svih relevantih poslovnih parametara. Ovo preuzeće je dobitnik mnogih domaćih i međunarodnih priznanja, a sveukupno delovanje se najbolje slaže njihovim sloganom „Mi pravimo atmosferu“.

KOLUBARA UNIVERZAL - Veliki Crljeni, nagrada za poslovnu izvrsnost za oblasti:
1) LIDERSTVO 2) ZADOVOLjSTVO ZAPOSLENIH i 3) PROCESILiderstvo – tradicija KOLUBARE UNIVERZAL, za koju je Nagradu primio njen generalni direktor Slobodan V. Milanović

Privredno društvo „KOLUBARA UNIVERZAL“ d.o.o. iz Velikih Crljena je preduzeće koje se bavi proizvodnjom ostalih proizvoda od gume, a glavni proizvodi su: transportne trake sa čeličnom sajlom i platnom, prstenovi za transportere, gumirani bubnjevi i brisači za transportne trake. „Kolubara Univerzal“ se izdvojio iz Elektroprivrede Srbije 2003. godine, u relativno kratkom roku razvio sve poslovne funkcije potrebne za samostalno poslovanje, pripremio sebe za privatizaciju postajući deo svetskog lanca Kontinental. Stabilno preduzeće koje u svojoj petoj deceniji poslovanja ima tek četvrtog direktora, upućuje na zaključak da je dobro liderstvo neka vrsta tradicije ove organizacije. Jasna vizija i misija, neposredna uključenost lidera u merama poboljšanja svih ključnih procesa, jasno postavljeni kritični faktori uspeha preduzeća, i dobar senzibilitet za razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana predstavljaju glavne razloge izuzetno uspešnog vođenja „Kolubare Univerzala“. Studiozan pristup projektovanju i razvoju demonstrira se kroz uvođenje novih tehnologija u proizvodnji, laboratorijskim ispitivanjima i kontroli kvaliteta, čiji je zajednički imenitelj automatizacija procesa. Primena 4. principa menadžmenta (procesni pristup) doprinosi tako ne samo kontinualnom unapređenju identifikovanih procesa, već i identifikovanju i razvoju novih procesa. Zadovoljstvo zaposlenih ne proizlazi samo iz visokih zarada (daleko iznad zarada u svom sektoru), već i velikom broju drugih pokazatelja koji doprinose zadovoljstvu zaposlenih. To su indikatori koji tretiraju: razvoj karijere, radnu sredinu, bezbednost na radu, pomoć zaposlenimna, prevoz i drugi vidovi podrške zaposlenima, a ankete o zadovoljstvu se redovno sprovode pokazujući da su zaposleni privrženi svom preduzeću s razlogom.

APOTEKA BEOGRAD – Beograd, nagrada za poslovnu izvrsnost za oblasti:
1) LIDERSTVO, 2) LJUDSKI RESURSI i 3) PROCESIOlivera Gordić - direktor APOTEKE BEOGRAD, lider sa jasno definisanom vizijom i misijom

Javna zdravstvena ustanova APOTEKA BEOGRAD je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost na primarnom nivou, što znači da polazi od prevencije bolesti, kroz očuvanje i unapređenje zdravlja pravilnom upotrebom lekova i medicinskih sredstava, preko snabdevanja građana, zdravstvenih ustanova i privatne prakse lekovima i medicinskim sredstvima, zaključno sa praćenjem savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije. Pored navedenog, Apoteka „Beograd“ ima i tri proizvodne jedinice u kojima se proizvode: galenski lekovi, kozmetička sredstva i predmeti opšte upotrebe. Kako Apoteka „Beograd“ danas zapošljava preko 1000 radnika, to je prirodno da se razvoju ljudskih resursa posvetila izuzetna pažnja. Pravilno je uočeno da je, zbog velikog stepena interakcije u obavljanju posla, neophodno unaprediti timski rad, pa su u tom delu zaposleni obučeni po posebnom programu. S tim u vezi, efekti svih obuka, kako eksternih tako i internih se posebno prate, kako bi se to uzelo u obzir prilikom planiranja novih obuka. Veliki interfejs sa kupcima u velikom broju prodajnih objekata iziskivao je potrebu normiranja ponašanja u Apoteci, pa je pripremljen Kodeks ponašanja koji, kako po svojoj strukturi tako i po svojoj jednostavnosti može poslužiti i u srodnim delatnostima sa velikom prodajnom mrežom. Kada je reč o procesima, Apoteka je demonstrirala da ih zaista drži pod kontrolom. To uključuje da su indikatori ključnih procesa definisani, da se na njihovoj bazi planiraju ciljevi kvaliteta, što uz razvoj novih proizvoda i sprovođenje analiza isplativosti proizvoda, ukazuje na uspostavljanje procesno orijentisane organizacije. Na kraju, ali po značaju i najvažnije jeste liderstvo u Apoteci. Kada se vizija i misija definišu jezgrovito (jednom rečenicom), stvari postaju vrlo razumljive i za zaposlene. Konačno, ako je u svakom vođenju i planiranju važno šta se želi postići, u Apoteci „Beograd“ se pravilno razmerava i kojim redosledom i kojim tempom se nešto može ostvariti u realnom okruženju, a to se postiže samo pažljivim sagledavanjem uticaja svih relevantnih stejkholdera.

VODE VOJVODINE – Novi Sad, nagrada za poslovnu izvrsnost za oblast:
UTICAJ NA DRUŠTVOZa VODE VOJVODINE, sa izuzetnom odnosom prema zaštiti životne sredine,
Nagradu je primio generalni direktor Branislav Radanović

Javno vodoprivredno preduzeće VODE VOJVODINE iz Novog Sada obezbeđuje održivo upravljanje vodnim resursima Vojvodine preko gazdovanja vodnim resursima, starajući se o zaštiti od štetnog dejstva voda, kao i o zaštiti vode od zagađivanja. Iako formalno osnovano pre šest godina, ova delatnost baštini iskustvo od preko 100 godina. Identifikacija zainteresovanih strana i negovanje odnosa sa njima je nešto čemu zaposleni u Vodama Vojvodine posvećuju značajan deo svoje pažnje, a posebna vrednost je u tome što se partneri sve češće prepoznaju i van granica Srbije, prvenstveno zbog razmene iskustva koja je u ovoj delatnosti neophodna. Ako u jednom javnom preduzeću 50 % zaposlenih pohađa kurseve engleskog jezika, a 30 % unapređuje svoju veštinu rada na računaru, to najbolje govori da je način komunikacije za javni sektor 21. veka sagledan na pravi način. Ipak, ono što čini Vode Vojvodine izuzetnim, to je odnos prema zaštiti životne sredine. Kao neko ko gazduje sa glavnim resursom 21. veka, ovo javno preduzeće je pravilno utvrdilo svoju proaktivnu ulogu pokrećući projekat „Bistar kao voda“, projekat koji pogađa u suštinu ekologije jer je orijentisan na razvoj svesti dece predškolskog i školskog uzrasta o značaju vode kao prirodnog resursa. Projekat će realizovati stručnjaci ovog preduzeća kroz seriju predavanja prvenstveno namenjenih ovoj mladoj populaciji, a u zavisnosti od uspeha prve faze, predavanja će biti proširena i na starije učenike.

 

MALE I SREDNJE ORGANIZACIJEINGRAP OMNI d.o.o. – Valjevo: APSOLUTNI POBEDNIKMr Mlađan Dinkić je Nagradu za INGRAP OMNI uručio vlasniku i direktoru firme Teodosiju Krstiću


Osnovna delatnost INGRAPOMNI d.o.o. je inženjering, gradevinarstvo i promet robe na veliko imalo.
- Definisani su vizija, misija, politika QMS, politika zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu (EHS).
- Organizacija je sertifikovana prema ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

- Prepoznat je značaj uticaja preduzetnika/kooperanata na sve poslove INGRAP-OMNI, pa se
redovno vrši njihova edukacija kako bi se obezbedilo zadovoljstvo krajnjeg korisnika.

- Iako se INGRAP-OMNI d.o.o. bavi izuzetno teškim poslovima, dobra organizacija rada, motivacija i zalaganje zaposlenih su doveli do završavanja objekata u neverovatno kratkom roku, uz visoki nivo kvaliteta radova. Preko 75% zaposlenih je odgovorilo na anonimnu anketu, a do sada obradeni rezultati pokazuju da je ocena zadovoljstva zaposlenih na nivou 88%.

- Posebno se ističe savremeno upravljanje resursima:
− konstantna likvidnost poslovanja, svakodnevno praćenje prihoda i troškova za svako
gradilište, kao i stanja proizvodnje,
− korišćenje savremenih i licenciranih softvera,
− partnerski odnos sa dugogodišnjim kooperantima i podizvodačima,
− velika i značajna ulaganja u opremu i infrastrukturu.

- Definisane su različite mogućnosti za dobijanje informacija o zadovoljstvu investitora.
Evidentiran je visok prosek ocena iz prikupljenih upitnika.

- Postoji velika saradnja i podrška zdravstvenim, kulturnim, verskim i sportskim ustanovama.

- Finansijski rezultati su veoma pozitivni, a poslednjih godina INGRAP-OMNI d.o.o.
veoma mnogo ulaže u unapredenje proizvodnje, poboljšanje postojećih kapaciteta i
u nagradivanje najboljih radnika.

STUDENTSKI CENTAR NIŠ, nagrada za poslovnu izvrsnost za oblasti:
1) LIDERSTVO i 2) RESURSIKvalitet u interesu studenata, za Nagradu za poslovnu izvrsnost Radetu Rajkoviću,
generalnom direktoru STUDENTSKOG CENTRA NIŠ

Osnovna delatnost Studentskog centra Niš je pružanje usluga ishrane i smeštaja korisnicima usluga, pre svega studentima Niškog regiona.

- Definisanjem jasnih očekivanja od organizacije i stavljanjem do znanja svim zaposlenima šta se od njih očekuje, izrazito se ističe liderska uloga direktora i najvišeg rukovodstva ustanove.

- Definisani su vizija, misija, proklamovane vrednosti i politika kvaliteta.

- Vodi se računa o zaposlenima (nagrade, pomoć, novogodišnji paketići) i o radnoj sredini (zelene površine, slike).

- Dobro su postavljeni ciljevi poslovanja na godišnjem nivou.

- Sistemski je rešeno upravljanje finansijskim tokovima u meri u kojoj to dozvoljava način formiranja Studentskog centra (65-70% budžetska sredstva), pri čemu se vrši uspešna preraspodela prihoda sa tržišta.
Evidentna je visoka profitabilnost ’’tržišnih’’ poslova (ketering, narodna kuhinja).

- Nema zaduživanja po osnovu kredita, a likvidnost poslovanja je stalna. Uprkos tome, vrše se značajna ulaganja u opremu i infrastrukturu, u cilju poboljšanja uslova stanovanja i ishrane u objektima Studentskog centra.

- Za glavne procese realizacije definisane su Procesne liste, koje između ostalog omogućuju dobar uvid u ciljeve procesa, ključne faktore uspeha i pokazatelje procesa.

- Prisutna je sistematska i neprekidna komunikacija sa korisnicima usluga Studentskog centra, pre svega sa studentima.

- Konstantno se uvode inovacije koje značajno podižu kvalitet boravka studenata u objektima Studentskog centra (besplatan internet u svim sobama, elektronske SMART kartice, asortiman ponude jela, povezanost svih lokacija optickim kablom).

ETERIKA d.o.o. Trstenik, nagrada za poslovnu izvrsnost za oblast LIDERSTVONagradu za Liderstvo, predsednik Žirija mr Mlađan Dinkić uručio je
osnivaču i vlasniku ETERIKE – gospodinu Milunu Babiću

Osnovna delatnost ETERIKE d.o.o. je proizvodnja prehrambenih aroma, ekstrakata, boja, proizvoda za poslastičarske dekoracije.

- Jasno je izražena liderska uloga osnivača i vlasnika Miluna Babića, stručnog i iskusnog tehnologa, koji uz pomoć mladog rukovodstva vodi ovu porodičnu firmu u stabilnu poslovnu budućnost.

- Nema velikih i rizičnih investicija, sva ulaganja se vrše iz sopstvenih izvora.

- Postoji neprekidna i direktna komunikacija sa značajnim i potencijalnim klijentima.

- Ostvarena su značajna priznanja na međunarodnim i domaćim manifestacijama (Pariz, Moskva).

- ETERIKA d.o.o. izvozi preko 40% svoje proizvodnje.

- Dugogodišnjim ugledom u medunarodnoj trgovini i dugogodišnjom tradicijom, ETERIKA d.o.o. je dobila pravo za ekskluzivno zastupanje poznatih svetskih kompanija (UNILEX EXPORTS LTD).

- Ostvarena je izuzetno dobra saradnja sa lokalnom kulturno-prosvetnom zajednicom, uključujući podršku mladim piscima i slikarima. Vlasnik i osnivač je i sam napisao dve knjige pripovedaka.

 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow