FQCE

Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2017

Poštovani čitaoci,

Pred vama je šesti dvobroj časopisa „Kvalitet i izvrsnost“ čiji je izdavač Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE).


U nastavku možete pročitati neke od članaka i radova koje smo posebno izdvojili iz ovog broja.Kvalitet & Izvrsnost 11-12/2017 Info blok

Društvena odgovornost i obrazovanje kao temelj kvaliteta života: Realnost ili imaginacija
(Milan J. Perović, Milan M. Vukčević, Srđan Martić)

Pametni gradovi: Pristup kvaliteta
(Prof. dr Slavko Arsovski)

Kultura kvaliteta i kultura rizika u funkciji efektivnijeg upravljanja
(Dr Radoica Luburić)

Sistem menadžmenta kvalitetom u zdravstvu
(Biljana Tošić, Jovan Filipović, Jelena Ruso)

Primena standarda EN 45001 i uključenost zaposlenih
(Prof. dr Zoran Punoševac, Miloš Punoševac)

Društvena odgovornost kao dimenzija poslovanja
(Dragutin Funda, Josip Biočić, Goran Funda)

Veze između organizacijske kulture i finansijskih rezultata: Primer slovenačkih organizacija
(Vinko Bogataj, Gašper Škulj, Drago Bračun, Alozij Sluga)

Definisanje konteksta organizacije koja se bavi preradom mesa u Bosni i Hercegovini
(Brane Novaković, Radoslav Grujić, Radomir Radovanović)

Modeliranje kvaliteta i strateških ciljeva pomoću BCG i GE matrice u drumskom saobraćaju:
Studija slučaja za Audi modele

(Dr Predrag Pravdić, dr Rada Kučinar)

Standardi za merenje i upravljanje u industrijskim procesima SRPS EN 61069
(Mr Mihajlo Ristić, Ivan Jagodić, Zdravko Ristić, Dragan Vuksanović)

Upravljanje investicionim projektima
(Mr Kenan Spaho)
ISO 9001: projekcija za narednih 25 godina
(Branislava Milovanov)

 

Oskar kvaliteta 2022.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2021.NIS


Miloš Jelić


Milan Ljušić


Institut Vatrogas


Dunav osiguranje


Ingrap Omni


Prvi partizan


Bolnica „Sveti vračevi"


Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow